Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Μαλεβιζίου

Παρασκευή, 18/02/2011

O δήμος Μαλεβιζίου προχωρά εντός του τρέχοντος μηνός στην συγκρότηση της επιτροπής του θέματος.
Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης αποτελεί το σημαντικότερο όργανο αμφίδρομης επικοινωνίας με τους πολίτες και τους φορείς του Δήμου μας και αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας,

με θητεία που δεν υπερβαίνει τα δυόμιση έτη. 
Οι Αρμοδιότητες της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης είναι:
α) Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου.

Σχετικό αρχείο :

Δελτίο Τύπου

 

 

Τελευταία τροποποίηση:

Top