Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Τμήμα Κτιριακών Έργων / Συντήρησης Σχολικών Κτιρίων

Στοιχεία Επικοινωνίας

Αρμοδιότητες

Συνεργάζεται με το Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής κατά το σχεδιασμό των προγραμμάτων δράσης του Δήμου που αφορούν την υλοποίηση τεχνικών έργων που περιλαμβάνουν:

  • α) κτιριακά έργα (κατασκευή, συντήρηση, επισκευή, διακόσμηση και εξοπλισμός των δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων)
  • β) Κτίρια Σχολικών Μονάδων (κατασκευή, συντήρηση, επισκευή, διακόσμηση και εξοπλισμός των σχολικών Κτιρίων).

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος είναι ανάλογες με εκείνες του Τμήματος Έργων Οδοποιίας.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Top