Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Τμήμα Διαμόρφωσης Υπαίθριων Χώρων

Στοιχεία Επικοινωνίας

Αρμοδιότητες

Συνεργάζεται με το Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής κατά το σχεδιασμό των προγραμμάτων δράσης του Δήμου που αφορούν την υλοποίηση των έργων διαμόρφωσης, διαρρύθμισης και εξωραϊσμού των κοινοχρήστων χώρων στην περιοχή του Δήμου (πεζόδρομοι, πλατείες, παιδικές χαρές, τεχνικά έργα χώρων πρασίνου, αθλητικοί χώροι, αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία, κοιμητήρια κλπ)

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος είναι ανάλογες με εκείνες του Γραφείου Έργων Οδοποιίας.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Top