Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Σύνθεση Εκτελεστικής Επιτροπής

Μέλη

  1. Μποκέας Μενέλαος, Δήμαρχος Δήμου Μαλεβιζίου
  2. Φασουλάκης Γρηγόριος, Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών
  3. Πετούσης Γεώργιος,  Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Πολιτικής Προστασίας
  4. Αλμπαντάκης Μιχαήλ, Αντιδήμαρχος Πράσινης Ανάπτυξης, Καθαριότητας, Διαχείρισης Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης
  5. Λυρώνη – Πάγκαλου Χρύσα, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Εξυπηρέτησης Πολίτη και Επιχείρησης
  6. Κουτσογιάννης Χαράλαμπος, Αντιδήμαρχος Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Αθλητισμού, Νεολαίας & Εθελοντισμού
Top