Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Σύνθεση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Για το έτος 2019-2021 συγκροτήθηκε η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας σύμφωνα με την 2413/2019 (ΑΔΑ: 6ΟΑΣΩΛΣ-ΟΨΤ) απόφαση Δημάρχου και 313/2019 (ΑΔΑ: ΩΡ87ΩΛΣ-Χ30) και 384/2019 (ΑΔΑ: ΩΡΛ9ΩΛΣ-1ΗΟ) αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μαλεβιζίου, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, ως ακολούθως:

Πρόεδρος

Λυρώνη-Πάγκαλου Χρύσα, Αντιδήμαρχο Αντιδήμαρχος Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Μαλεβιζίου

Αναπληρώτρια

Ζερβού Νίκη, Αντιδήμαρχο Διοίκησης, Κοινωνικής Πολιτικής, Εθελοντισμού και Επιχείρησης

Μέλη

Τακτικά

  1. Κλινάκης Απόστολος, Διευθυντής του 2ου Δημοτικού Σχολείου Αγίας Μαρίνας Δ. Μαλεβιζίου ως εκπρόσωπος της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Ν. Ηρακλείου
  2. Χναράκης Αντώνιος, Διευθυντής Γυμνασίου Γαζίου Δ. Μαλεβιζίου ως εκπρόσωπος της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Ν. Ηρακλείου
  3. Τσάμης Αχιλλέας, ως εκπρόσωπος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Ν. Ηρακλείου «Δ. Θεοτοκόπουλος»
  4. Λεβεντάκη Ελένη, ως εκπρόσωπος της Ένωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Μ.Ε.) Νομού Ηρακλείου
  5. Δρακάκης Μιχαήλ, ως εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Γυμνασίου Γαζίου Δήμου Μαλεβιζίου

Αναπληρωματικά

  1. Νιράκη Ευτυχία, Διευθύντρια του 1ου  Δημοτικού Σχολείου Κρουσώνα Δ. Μαλεβιζίου, ως εκπρόσωπος της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Ν. Ηρακλείου
  2. Ζαχαριουδάκης Αντώνιος, Διευθυντής του Γενικού Λυκείου Κρουσώνα, ως εκπρόσωπος της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Ν. Ηρακλείου.
  3. Παπουτσάκης Βαγγέλης, ως εκπρόσωπος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Ν. Ηρακλείου «Δ. Θεοτοκόπουλος».
  4. Λεβέντη Αργυρώ, ως εκπρόσωπος της Ένωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Μ.Ε.) Νομού Ηρακλείου
  5. Μαρκατάτος Νίκος, ως εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Γυμνασίου Γαζίου Δήμου Μαλεβιζίου

 

Θητεία

Η θητεία του Προέδρου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (Υ.Α. ∆4/86/11-02-1987/ ΦΕΚ 81 τ. Β΄/13.02.1987) είναι διετής και λήγει σε κάθε περίπτωση µε τον ορισμό των νέων µελών.

 

Top