Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Σύνθεση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Για το έτος 2019-2021 συγκροτήθηκε η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας σύμφωνα με την 2413/2019 (ΑΔΑ: 6ΟΑΣΩΛΣ-ΟΨΤ) απόφαση Δημάρχου και 313/2019 (ΑΔΑ: ΩΡ87ΩΛΣ-Χ30) και 384/2019 (ΑΔΑ: ΩΡΛ9ΩΛΣ-1ΗΟ) αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μαλεβιζίου, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, ως ακολούθως:

Πρόεδρος

Λυρώνη-Πάγκαλου Χρύσα, Αντιδήμαρχο Αντιδήμαρχος Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Μαλεβιζίου

Αναπληρώτρια

Ζερβού Νίκη, Αντιδήμαρχο Διοίκησης, Κοινωνικής Πολιτικής, Εθελοντισμού και Επιχείρησης

Μέλη

Τακτικά

  1. Κλινάκης Απόστολος, Διευθυντής του 2ου Δημοτικού Σχολείου Αγίας Μαρίνας Δ. Μαλεβιζίου ως εκπρόσωπος της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Ν. Ηρακλείου
  2. Ζαχαριουδάκης Αντώνιος, Διευθυντής του Γενικού Λυκείου Κρουσώνα, ως εκπρόσωπος της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Ν. Ηρακλείου.
  3. Μακράκης Γιώργος ως εκπρόσωπος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ηρακλείου «Δ. Θεοτοκόπουλος».
  4. Λεβεντάκη Ελένη, ως εκπρόσωπος της Ένωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Μ.Ε.) Νομού Ηρακλείου
  5. Δρακάκης Μιχαήλ, ως εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Γυμνασίου Γαζίου Δήμου Μαλεβιζίου

Αναπληρωματικά

  1. Νιράκη Ευτυχία, Διευθύντρια του 1ου  Δημοτικού Σχολείου Κρουσώνα Δ. Μαλεβιζίου, ως εκπρόσωπος της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Ν. Ηρακλείου
  2. Κωστάκη Ιωάννη, Διευθυντή του Γενικού Λυκείου Γαζίου ως εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ηρακλείου
  3. Χαλκιαδάκη Ανθή, ως εκπρόσωπος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ηρακλείου «Δ. Θεοτοκόπουλος».
  4. Λεβέντη Αργυρώ, ως εκπρόσωπος της Ένωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Μ.Ε.) Νομού Ηρακλείου
  5. Μαρκατάτος Νίκος, ως εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Γυμνασίου Γαζίου Δήμου Μαλεβιζίου

 

Γραμματέας της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, ορίζεται η υπάλληλος Κατσάφαρου Ειρήνη, κλάδου ΠΕ 10 Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού Δήμου Μαλεβιζίου, με αναπληρώτρια την Βαρδαλαχάκη Μαρία, κλάδου ΤΕ Διοικητικού/λογιστικού, υπάλληλο της Διεύθυνσης Οικονομικής Υπηρεσίας Δήμου Μαλεβιζίου.

 

Θητεία

Η θητεία του Προέδρου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (Υ.Α. ∆4/86/11-02-1987/ ΦΕΚ 81 τ. Β΄/13.02.1987) είναι διετής και λήγει σε κάθε περίπτωση µε τον ορισμό των νέων µελών.

 

Top