Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Οικονομική Διαχείριση

ΠροϋπολογισμοίΕκθέσεις Εσόδων-ΕξόδωνΕτήσιοι ΙσολογισμοίΚληροδοτήματα
Ετήσιοι Προϋπολογισμοί
Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2017 του Κληροδοτήματος Εμμανουήλ Μελισσείδη
Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2017 του Κληροδοτήματος Εμμανουήλ Μελισσείδη
Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του Κληροδοτήματος Εμμανουήλ Μελισσείδη
Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017
Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2017 του Κληροδοτήματος Εμμανουήλ Μελισσείδη
«Έγκριση σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του Δήμου Μαλεβιζίου μετά των οδηγιών του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ και έγκριση της Στοχοθεσίας στα πλαίσια του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης».
Προϋπολογισμός Δήμου 2016
Έγκριση προυπολογισμού οικονομικού έτους 2016
Προϋπολογισμός Δήμου 2015
Προϋπολογισμός Δήμου 2014
Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου 2013
Προϋπολογισμός Δήμου 2013
Προϋπολογισμός Δήμου 2012
Προϋπολογισμός Δήμου 2011
Μηνιαία Εκτέλεση Προϋπολογισμού
Μηνιαία Εκτέλεση Προϋπολογισμού 06/2017
Μηνιαία Εκτέλεση Προϋπολογισμού 05/2017
Μηνιαία Εκτέλεση Προϋπολογισμού 04/2017
Μηνιαία Εκτέλεση Προϋπολογισμού 03/2017
Μηνιαία Εκτέλεση Προϋπολογισμού 02/2017
Μηνιαία Εκτέλεση Προϋπολογισμού 01/2017
Μηνιαία Εκτέλεση Προϋπολογισμού 09/2016
Μηνιαία Εκτέλεση Προϋπολογισμού 08/2016
Μηνιαία Εκτέλεση Προϋπολογισμού 07/2016
Μηνιαία Εκτέλεση Προϋπολογισμού 06/2016
Μηνιαία Εκτέλεση Προϋπολογισμού 05/2016
Μηνιαία Εκτέλεση Προϋπολογισμού 04/2016
Μηνιαία Εκτέλεση Προϋπολογισμού 03/2016
Μηνιαία Εκτέλεση Προϋπολογισμού 02/2016
Μηνιαία Εκτέλεση Προϋπολογισμού 01/2016
Μηνιαία Εκτέλεση Προϋπολογισμού 12/2015
Μηνιαία Εκτέλεση Προϋπολογισμού 11/2015
Μηνιαία Εκτέλεση Προϋπολογισμού 10/2015
Έκθεση - Κατάσταση Εσόδων - Εξόδων Α΄ τριμήνου 2018
Έκθεση - Κατάσταση Εσόδων - Εξόδων A΄τριμήνου 2017
Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προυπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Μαλεβιζίου οικονομικού έτους 2017

Έκθεση - Κατάσταση Εσόδων - Εξόδων A΄τριμήνου 2016
Έκθεση - Κατάσταση Εσόδων - Εξόδων Γ΄τριμήνου 2015
Έκθεση - Κατάσταση Eσόδων - Eξόδων B' τριμήνου 2015
Έκθεση - Κατάσταση Eσόδων - Eξόδων A' τριμήνου 2015
Έκθεση - Κατάσταση Eσόδων - Eξόδων Δ' τριμήνου 2014
Έκθεση - Κατάσταση Eσόδων - Eξόδων Γ' τριμήνου 2014
Έκθεση - Κατάσταση Eσόδων - Eξόδων Β' τριμήνου 2014
Έκθεση - Κατάσταση Eσόδων - Eξόδων Α' τριμήνου 2014
Έκθεση - Κατάσταση Eσόδων - Eξόδων Δ' τριμήνου 2013
Έκθεση - Κατάσταση Eσόδων - Eξόδων Γ' τριμήνου 2013
Έκθεση - Κατάσταση Eσόδων - Eξόδων B' τριμήνου 2013
Έκθεση - Κατάσταση Eσόδων - Eξόδων Α' τριμήνου 2013
Έκθεση - Κατάσταση Εσόδων - Εξόδων Δ΄ τριμήνου 2012
Έκθεση - Κατάσταση Εσόδων - Εξόδων Γ΄ τριμήνου 2012
Έκθεση - Κατάσταση Εσόδων - Εξόδων Β΄ τριμήνου 2012
Έκθεση - Κατάσταση Εσόδων - Εξόδων Α΄ τριμήνου 2012
Έκθεση - Κατάσταση Εσόδων - Εξόδων Δ΄ τριμήνου 2011
Έκθεση - Κατάσταση Εσόδων - Εξόδων Γ΄ τριμήνου 2011
Έκθεση - Κατάσταση Εσόδων - Εξόδων Β΄ τριμήνου 2011
Έκθεση - Κατάσταση Εσόδων - Εξόδων Α΄ τριμήνου 2011
Ισολογισμός Δήμου Μαλεβιζίου έτους 2015
Ισολογισμός Δήμου Μαλεβιζίου έτους 2014
Ισολογισμός Δήμου Μαλεβιζίου έτους 2013
Ισολογισμός Δήμου Μαλεβιζίου έτους 2012
Ισολογισμός Δήμου Μαλεβιζίου έτους 2011
Top