Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Κληροδότημα Κυριάκου Χατζηδάκη

Αρμοδιότητες

Η εκτέλεση έργων αναγκαιούντων στην Κοινοτητα Φόδελε

Καταστατικό

Συνίσταται από κληροδοσία που αποδέχθηκε η πρώην Κοινότητα Φόδελε με το με αριθμό 12525/1-6-1979 δηλωτικό αποδοχής κληρονομίας και αφορούσε σε ακίνητο (διαμέρισμα Α΄ ορόφου) που εκποιήθηκε. Το κεφάλαιο που αποκόμισε η πρώην Κοινότητα Φόδελε από την ανωτέρω εκποίηση αποτέλεσε κεφάλαιο αυτοτελούς διαχείρισης και θα διατεθεί για τη δημιουργία πνευματικού κέντρου στο Φόδελε

Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας

Δεν υφίσταται ξεχωριστός ΟΕΥ αποτελεί έσοδα του δήμου και ανάγεται στις αντίστοιχες υπηρεσίες για την υποστήριξη του

Πρόεδρος

Διαχειριστικές πράξεις αποφασίζει η οικονομική επιτροπή σύμφωνα με την 287/2019 (ΑΔΑ: ΩΛΚΗΩΛΣ-Ο4Μ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόεδρος Διαχειριστικής Επιτροπής

Μποκέας Μενέλαος

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο, για να μεταβείτε στη σχετική σελίδα, στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Top