Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Γραφείο Τύπου

Σχεδιάζει και εισηγείται τη επικοινωνιακή πολιτική για την προώθηση της αποστολής και των στόχων του Δήμου και αντίστοιχα σχεδιάζει και εισηγείται  και προωθεί  την εφαρμογή των προγραμμάτων των ενεργειών που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της  επικοινωνιακής αυτής πολιτικής.

Οργανώνει και υλοποιεί κάθε είδους εκδηλώσεις του Δήμου (συνέδρια, συνελεύσεις, εορτές κλπ), καθώς και προγράμματα προβολής του έργου και των υπηρεσιών που παρέχει ο Δήμος.

Σχεδιάζει, εισηγείται και εφαρμόζει προγράμματα  ενημέρωσης των πολιτών για τις επιδιώξεις, στόχους και υπηρεσίες του Δήμου με γενικό στόχο τη  δραστηριοποίηση των πολιτών για την προώθηση των  τοπικών συμφερόντων.

Παρακολουθεί συστηματικά τα δημοσιεύματα (έντυπα και ηλεκτρονικά) σχετικά με τις δραστηριότητες του Δήμου και ενημερώνει σχετικά  τα όργανα διοίκησης και τις υπηρεσίες του Δήμου. Τηρεί αρχείο των δημοσιεύσεων καθώς και των σχετικών απαντήσεων του Δήμου.

Διαχειρίζεται τις σχέσεις του Δήμου με τον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και επιμελείται των δημοσιευμάτων και των δελτίων τύπου του Δήμου.

Διαχειρίζεται σε συνεργασία με το Τμήμα Τεχνολογίας, Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) & Διαφάνειας τους επίσημους λογαριασμούς του Δήμου στα ηλεκτρονικά μέσα (ιστοσελίδες, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πλατφόρμες ηλεκτρονικής προβολής κλπ) και αναρτά στο διαδίκτυο με δική του ευθύνη τα δελτία τύπου του Δήμου.

Επιμελείται των ενημερωτικών εκδόσεων ή εκπομπών του Δήμου στα ΜΜΕ.

Υπεύθυνος: κα Καμπάνη Αντιγόνη
Στοιχεία Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο: 2813-400647
e-mail: malevizipress [at] gmail.com

Top