Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Σύνθεση Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόεδρος

Καλλέργης Ελευθέριος

Μέλη

 1. Μποκέας Μενέλαος, Δήμαρχος Δ. Μαλεβιζίου
 2. Πετούσης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος
 3. Βογιατζή Μαρίνα, Αντιδήμαρχος
 4. Σαλούστρος Αριστομένης, Αντιδήμαρχος
 5. Καλλέργης Ελευθέριος, Πρόεδρος Δ.Σ.
 6. Βάμβουκας Ιωάννης
 7. Παρασύρης Ευάγγελος, Αντιδήμαρχος
 8. Λυρώνη – Παγκάλου Χρύσα, Αντιδήμαρχος
 9. Μαρής Ιωάννης, Εντεταλμένος Δ.Σ.
 10. Βίστης Εμμανουήλ, Αντιδήμαρχος
 11. Πατεράκης Εμμανουήλ, Εντεταλμένος Δ.Σ.  & Γραμματέας Δ.Σ.
 12. Κοκκινάκης Θεοφάνης, Αντιδήμαρχος
 13. Λιαδάκης Αναστάσιος
 14. Αλμπαντάκης Μιχαήλ
 15. Φασουλάκης Γρηγόριος, Αντιδήμαρχος
 16. Περυσινάκης Γρηγόριος
 17. Πιτσικάκης Δημήτριος
 18. Κοτσυφός Ιωάννης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
 19. Σαριδάκης Γεώργιος
 20. Τζεδάκης Δημήτριος
 21. Ξυλούρης Μιχαήλ
 22. Μερονιανάκης Χαράλαμπος
 23. Παπαδομανωλάκης Εμμανουήλ
 24. Φασουλάκης Δημήτριος
 25. Μακριδάκης Ιωάννης
 26. Κουβίδης Γεώργιος
Top