Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Σύνθεση Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόεδρος

Σπυρίδων Καλλέργης

Μέλη

 1. Μποκέας Μενέλαος, Δήμαρχος Δ. Μαλεβιζίου
 2. Φασουλάκης Γρηγόριος, Αντιδήμαρχος
 3. Περυσινάκης Γρηγόριος, Εντεταλμένος Δ.Σ.
 4. Αλμπαντάκης Μιχαήλ, Αντιδήμαρχος
 5. Λυρώνη – Παγκάλου Χρύσα, Αντιδήμαρχος
 6. Πετούσης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος
 7. Ζερβού Νίκη, Αντιδήμαρχος
 8. Λιαδάκης Αναστάσιος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
 9. Μαρής Ιωάννης
 10. Κουτσογιάννης Χαράλαμπος, Αντιδήμαρχος
 11. Ρεράκης Γεώργιος, Εντεταλμένος Δ.Σ.
 12. Βογιατζή Μαρίνα, Γραμματέας Δ.Σ.
 13. Καλλέργης Σπυρίδωνας, Πρόεδρος Δ.Σ.
 14. Ξυλούρης Μιχαήλ
 15. Μαρκογιαννάκης Μιχαήλ
 16. Βαλτζάκης Γεώργιος
 17. Πιτσικάκη – Κουτσογιαννάκη Ευαγγελία
 18. Κύρκος Αθανάσιος
 19. Φτενός Ευρυπίδης
 20. Σαλούστρος Αριστομένης
 21. Σαββάκης Φιλιππός
 22. Τζεδάκης Δημήτριος
 23. Αποστολάκη Ευαγγελία
 24. Παπαδομανωλάκης Εμμανουήλ
 25. Λυδάκης Δημήτριος
 26. Ντουλάκης Ιωάννης
 27. Αστρινάκη – Κανακάκη Ειρήνη
 28. Χουστουλάκης Μιχαήλ
Top