Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος & Πρασίνου

Στοιχεία Επικοινωνίας

Αρμοδιότητες

Είναι αρμόδια για την προστασία και ανάπτυξη της φυτικής παραγωγής, της ζωικής παραγωγής και της αλιείας στην περιοχή του Δήμου, την παρακολούθηση, αδειοδότηση και εποπτεία των εμπορικών δραστηριοτήτων στην περιοχή του Δήμου, την προστασία του καταναλωτή, την προώθηση της απασχόλησης και την εφαρμογή ενεργειών τουριστικής ανάπτυξης. Επίσης είναι αρμόδια για την προστασία και αναβάθμιση του τοπικού φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, για την ενεργειακή διαχείριση, τη λειτουργία των Κοιμητηρίων και των Δημοτικών Σφαγείων καθώς και για την Πολιτική Προστασία στο επίπεδο του Δήμου, καθώς και για τη συντήρηση των χώρων πρασίνου καθώς και τη λειτουργία της υπηρεσίας άρδευσης.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Top