Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Δ.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ελ. Βενιζέλου 115
Γάζι Ηρακλείου Κρήτης
Tηλέφωνο: (2810) 824625
FAX :(2810) 822964
e-mail: deyagazi@otenet.gr

 

Χαιρετισμός Προέδρου Δ.Σ.

Η δημιουργία της Δ.Ε.Υ.Α.Μ είχε σαν στόχο τη συνεχή βελτίωση των υποδομών στους βασικούς τομείς ύδρευσης αποχέτευσης αλλά και των ομβρίων υδάτων. Σήμερα η ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου, έχει προσδιορίσει τους στόχους της και προχωρεί στην υλοποίηση τους:

  • Η διασφάλιση της ποιότητας νερού αλλά η εξασφάλιση της επάρκειας για όλους τους δημότες Δήμου Μαλεβιζίου είναι πρωταρχικός της στόχος.
  • Η μελέτη, κατασκευή και λειτουργία δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων καθώς και μονάδων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, είναι ο δεύτερος.
  • Η παροχή της των βέλτιστων υπηρεσιών προς τους δημότες καταναλωτές είναι ο τρίτος.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων η ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου, προχωρά στην οργάνωση των υπηρεσιών της με την κατάλληλη στελέχωση, στοχεύοντας ταυτόχρονα στην απόκτηση της απαραίτητης διαχειριστικής επάρκειας για την ένταξη της στο ΕΣΠΑ.

Βρίσκεται πολύ κοντά στην πιστοποίηση των υπηρεσιών Της με ISO 9001 αποδεικνύοντας τη θέληση του Συμβουλίου και της υπηρεσίας για σταθερή συνέχεια της προσπάθειας επίτευξης των στόχων.

Σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μαλεβιζίου Εκπονεί μελέτες ύδρευσης αποχέτευσης μονάδων επεξεργασίας λυμάτων και διευθέτησης ομβρίων ώστε να βρίσκεται σε ετοιμότητα για την διεκδίκηση τόσο κοινοτικών όσο και εθνικών πόρων.

Ήδη έχε υλοποιήσει σοβαρά έργα που αφορούν την ύδρευση και την αποχέτευση όπως για παράδειγμα έχει προχωρήσει σε ανόρυξη και αξιοποίηση της γεώτρησης στα Φαραδιανά. Επίσης έχει προχωρήσει στην αποχέτευση όλου του παλαιού οικισμού Γαζίου στα όρια του έργου ανάπλασης του Δήμου, αλλά και του κυρίως τμήματος του οικισμού Αγίας Μαρίνας.

ΤαυτότηταΣκοπός & Στόχοι

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που δημιουργήθηκε με την 14/2005 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γαζίου. Συστάθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με το Νόμο 1069/80 που προβλέπει τη σύσταση Δ.Ε.Υ.Α. σε όλους τους Δήμους. (Φ.Ε.Κ. συστάσεως Δ.Ε.Υ.Α.Γ. 405/29/3/2005).

Όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις, τα αντικείμενα και οι αρμοδιότητες σε σχέση με τα αντικείμενα της ύδρευσης και της αποχέτευσης για όλα τα διαμερίσματα του Δήμου Μαλεβιζίου περιέχονται αυτοδίκαια, βάσει του νόμου, από το ΔήμοΜαλεβιζίου στη Δ.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου.

Τα αντικείμενα της Δ.Ε.Υ.Α.Μ. είναι:

  • Η μελέτη, κατασκευή, επισκευή, επέκταση, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία των εσωτερικών και εξωτερικών δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης καθώς και των γεωτρήσεων και των δεξαμενών ύδρευσης στο σύνολο του Δήμου Μαλεβιζίου. Επίσης η κατασκευή λειτουργία και συντήρηση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων.
  • Η προετοιμασία όλων των μελετών για να ικανοποιηθεί η κυριότερη περιβαλλοντική υποδομή στο Δήμο Μαλεβιζίου που δεν είναι άλλη από την εγκατάσταση δικτύων αποχέτευσης στο σύνολο του Δήμου και η επεξεργασία των λυμάτων με εγκαταστάσεις βιολογικών καθαρισμών.
  • Η έκδοση και είσπραξη λογαριασμών ύδρευσης, αποχέτευσης.
  • Η σύνταξη και εφαρμογή κανονισμού λειτουργίας δικτύων ύδρευσης, και αποχέτευσης.
  • Η επιβολή και είσπραξη τελών ύδρευσης και αποχέτευσης οφειλόμενων λογαριασμών, καθώς και προστίμων για παραβάσεις της κείμενης νομοθεσίας.
  • Η αστυνόμευση δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης και εφαρμογή των αντίστοιχων κανονισμών δικτύων.

Η επιχείρηση λαμβάνοντας υπόψη της τον ανταποδοτικό χαρακτήρα που πρέπει να έχουν τα έσοδα της, καθόρισε την τιμολογιακή της πολιτική εφαρμόζοντας χαμηλές χρεώσεις πόσιμου νερού. Το ισχύον τιμολόγιο της Δ.Ε.Υ.Α.Μ. είναι κλιμακωτό, ενθαρρύνοντας την οικονομία νερού και εξασφαλίζοντας την χαμηλότερη δυνατή χρέωση στις μικρές καταναλώσεις και τα νοικοκυριά, ενώ έχει δοθεί βαρύτητα στους πολύτεκνους με έκπτωση 50% στην αξία τιμολογίου.

Κανονισμός Δικτύου Ύδρευσης Δ.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου
Κανονισμός Δικτύου Άρδευσης Δ.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου
Κανονισμός Δικτύου Αποχέτευσης Δ.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου
Τιμολόγια χρέωσης Τελών Ύδρευσης Άρδευσης Αποχέτευσης Δ.Ε.Υ.Α Μαλεβιζίου
Top