Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Άρδευση

Στοιχεία Επικοινωνίας

Αρμοδιότητες

Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων καθώς και τους ισχύοντες κανονισμούς λειτουργίας της υπηρεσίας.

Ειδικότερα:

  1. Μεριμνά για τη συνεχή και ομαλή άρδευση όλων των περιοχών του Δήμου και για τη σωστή λειτουργία του αρδευτικού συστήματος καθώς και όλων των λειτουργιών που αφορούν τις εργασίες της άντλησης και διανομής του νερού.
  2. Μεριμνά για την καλή συντήρηση και την γρήγορη επισκευή βλαβών στα κεντρικά δίκτυα καθώς επίσης και την επιμέλεια της τοποθέτησης υδρομέτρων.
  3. Καταγράφει τις ενδείξεις των υδρομέτρων, τηρεί σχετικά βιβλία και συνεργάζεται με την οικονομική Υπηρεσία του Δήμου.
  4. Μεριμνά για την ασφάλεια και την υγειονομική προστασία των υδατοδεξαμενών.
  5. Παρακολουθεί τη σωστή λειτουργία των υδρομέτρων, των υδροληπτών και εξακριβώνει τυχόν λαθροληψίες.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Top