Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Αντιδήμαρχοι – Εντεταλμένοι Σύμβουλοι

Το δήμαρχο επικουρούν οι Αντιδήμαρχοι & οι Εντεταλμένοι Σύμβουλοι που είναι μέλη του δημοτικού συμβουλίου.

Οι Αντιδήμαρχοι  ορίζονται με απόφαση του Δημάρχου και τους μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων καθ’ ύλην και κατά τόπο. Οι κατά τόπον αρμοδιότητες ασκούνται στα όρια μιας ή περισσότερων δημοτικών ενοτήτων.

Οι Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι ορίζονται επίσης από το Δήμαρχο και τους αναθέτει, χωρίς αμοιβή, την εποπτεία και το συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων του δήμου.

Top