Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Κίνδυνος πυρκαγιών από το κάψιμο του Ιούδα

Σάββατο, 04/05/2024

Επείγουσα οδηγία από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

 Με κατεπείγουσα οδηγία που εστάλη από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής επισημαίνεται ο κίνδυνος πυρκαγιών από το κάψιμο του Ιούδα.

Όπως τονίζεται στην οδηγία, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν και θα συνεχίσουν να πνέουν τις επόμενες ώρες, το έθιμο αυτό μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνες πυρκαγιές, ενώ οι υπεύθυνοι μπορεί να βρεθούν αντιμέτωποι με ποινικές και χρηματικές κυρώσεις.

“Εφιστούμε την προσοχή για απαρέγκλιτη εφαρμογή των μέτρων προς αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιάς. Παρακαλούμε, όπως προβείτε σε κάθε δυνατή ενέργεια προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν δράσεις και ενέργειες, που πιθανόν να οδηγήσουν σε εκδήλωση πυρκαγιών, ιδίως με αφορμή τα προαναφερθέντα έθιμα” αναφέρεται χαρακτηριστικά στην οδηγία που εστάλη προς τις Πυροσβεστικές Αρχές, και τους Δήμους όλης της χώρας.

Στην  ανακοίνωση επισημαίνεται επίσης, πως οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων θα πρέπει να λάβουνν όλα τα απαραίτητα μέτρα πυροπροστασίας λόγω ενίσχυσης των ανέμων και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Τελευταία τροποποίηση: Κυριακή, 05/05/2024

Top