Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Τρίτη, 01/08/2023

Γάζι 31-7-2023
Αριθ.πρωτ: 11727
Αριθμ. Πρόσκλησης : 16

Την Παρασκευή  4-8-2023 και ώρα 13.00 θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Γαζίου δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μαλεβιζίου, προκειμένου να ληφθούν  αποφάσεις   στα παρακάτω θέματα.

Όσοι αδυνατούν να συμμετέχουν με φυσική παρουσία , είναι δυνατή και η συμμετοχή τους με τηλεδιάσκεψη, μέσω του παρακάτω συνδέσμου:

https://meet.jit.si/d.s.maleviziou_16_2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΑΝΑΦΟΡΕΣ

 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Έκθεση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της κατάστασης των εσόδων και εξόδων του Β΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Μαλεβιζίου (159/2023 απόφαση Ο.Ε.).

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου».
 2. Ανασυγκρότηση Δ.Σ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μαλεβιζίου, κατόπιν παραίτησης των τακτικών μελών Εμμανουήλ Γενναράκη και Αντωνίου Ροδίτη.
 3. Μίσθωση ακινήτου πλησίον του Δημοτικού Καταστήματος για τη στέγαση των Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου (Ληξιαρχείο).
 4. Μίσθωση ακινήτου πλησίον του Δημοτικού Καταστήματος για τη στέγαση των Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου (ΚΑΠΗ).

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Έγκριση 1ου ΑΠΕ, 1ου   και 2ου ΠΚΤΜΝΕ και υπογραφή 1ης συμπληρωματικής σύμβασης  του έργου: ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΣΑΛΙΚΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Κ ΜΟΥΝΤΑΚΗ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ».
 2. Γνωμοδότηση σχετικά με την Έγκριση του 1ου Σ.Π. ως προς την απορρόφηση τμήματος απροβλέπτων της σύμβασης της μελέτης: «ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ Π.Μ. ΓΑΖΙΟΥ (ΦΕΚ 743/Δ2003)(ΠΕ22)»
 3. Συναίνεση για την εκτέλεση εργασιών βελτίωσης βατότητας κοινόχρηστου δρόμου προς τον ΣΜ Δαμάστας, στα πλαίσια του έργου διασύνδεσης του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στης νήσου Κρήτης με το Ελληνικό σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας μέσω συνεχούς ρεύματος Αττική – Κρήτη.

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

 1. Έγκριση εκτέλεσης της υπηρεσίας ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης πολιτιστικών εκδηλώσεων 2023.

ΔΟΚΑΠΠΑΜ

 1. Έγκριση της 44/2023 απόφασης του ΔΟΚΑΠΠΑΜ με θέμα: «Υποβολή αιτήματος για έκτακτη επιχορήγηση από το Δήμο Μαλεβιζίου, για την πληρωμή μισθοδοσιών και λοιπών δαπανών».
 2. Έγκριση της 47/2023 απόφασης του ΔΟΚΑΠΠΑΜ με θέμα: «Έγκριση μεταβίβασης εξοπλισμού-υλικού των προγραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι» από το Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ. στο Δήμο Μαλεβιζίου».

ΔΕΥΑΜ

 1. Έγκριση της 157/2023 απόφασης της ΔΕΥΑΜ με θέμα : Τοποθέτηση παροχομέτρων λυμάτων στα ξενοδοχεία της Αγ Πελαγίας που δεν υδροδοτούνται από τη ΔΕΥΑΜ, σαν προϋπόθεση σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης.
 2. Έγκριση της 180/2023 απόφασης της ΔΕΥΑΜ με θέμα : Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών καταναλωτών της Δ.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου.

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 01/08/2023

Top