Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Παρασκευή, 12/05/2023

Γάζι, 11/05/2023
Αρ. Πρωτ.  6241
Αριθμ. Πρόσκλησης   13

Αγαπητέ συνάδελφε, την Δευτέρα 15 – 05 – 2023 και ώρα 11:30 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Γαζίου, θα γίνει συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α     Δ Ι Α Τ Α Ξ Η   

  1. Έγκριση τευχών δημοπράτησης, κατάρτιση όρων αναλυτικής διακήρυξης της ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του Υποέργου 1: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Α’ ΦΑΣΗ (ΑΠΟ ΧΘ 0+00 ΩΣ ΧΘ 1+560)» της Πράξης «Ολοκληρωμένη ανάπλαση και αναβάθμιση δημοσίου χώρου με βιοκλιματικά στοιχεία και ευφυείς εφαρμογές εντός σχεδίου πόλεως του Δήμου Μαλεβιζίου», προϋπολογισμού 7.397.100,00 €.
  2. Καθορισμός των όρων διακήρυξης πλειοδοτικής δημοπρασίας παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού/παραλίας για τα έτη 2023-2025.
  3. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου, στον οικισμό Κολυβά Μετόχι της Κοινότητας Γαζίου για χρήση του ως δημοτικός χώρος στάθμευσης οχημάτων και χώρος αναψυχής.
  4. Έγκριση πρακτικών Πλειοδοτικής, φανερής, προφορικής δημοπρασίας για την εκποίηση και περισυλλογή των εγκαταλελειμμένων οχημάτων που βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου Μαλεβιζίου.
  5. Έγκριση υποβολής πρότασης στο ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, για τη χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Επέκταση δημοτικού φωτισμού στο Δήμο Μαλεβιζίου», προϋπολογισμού 74.789,11 €.
  6. Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης του άρθρου 32 και 32Α του Ν.4412/2016 για την ανάθεση της προμήθειας αναλωσίμων για τις επείγουσες ανάγκες εστίασης νηπίων και ηλικιωμένων του ΔΟΚΑΠΠΑΜ προϋπολογισμού 15.999,49 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, μέγιστης διάρκειας δύο μηνών.
  7. Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης, ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Μαλεβιζίου 2023», προϋπολογισμού δαπάνης 330.000,00 €.
  8. Έγκριση της μετάβαση της Δημοτικής Συμβούλου Πιτσικάκη – Κουτσογιαννάκη Ευαγγελία, ως Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος του τομέα Πολιτισμού, στην Σόφια.
  9. Έγκριση για την μετάβασης του Αντιδημάρχου της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών στην Αθήνα.
  10. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2023 (3η).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Μενέλαος Μποκέας

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 12/05/2023

Top