Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Προκήρυξη Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου του Γυμνασίου Τυλίσου Δήμου Μαλεβιζίου

Παρασκευή, 28/04/2023

Η Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Μαλεβιζίου με την με αρ. 6/2023 απόφασή της, προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του Γυμνασίου Τυλίσου Δήμου Μαλεβιζίου, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 64321/Δ4/16-05-2008 (ΦΕΚ 1003 τ. Β΄/30.05.2008) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και με την ΚΥΑ Φ2/1553/129578/Δ1(ΦΕΚ 2646/τ.Β΄/25.08.2016).

  Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων-προσφορών από τους ενδιαφερόμενους είναι από 5.4.2023 έως 4.5.2023. Ο διαγωνισμός θα γίνει δημόσια στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δήμο Μαλεβιζίου, Πλατεία Κατσαμάνη Γάζι,   την Πέμπτη 4 Μαΐου 2023 και ώρα 12:00 μ.μ., ώρα λήξης κατάθεσης των προσφορών.

  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα, δημοτικά νομικά πρόσωπα καθώς και πολίτες των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνώστες της Ελληνικής γλώσσας.

  Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό καταβάλλεται ποσό εγγύησης τουλάχιστον 300 Ευρώ ή αντίστοιχη εγγυητική επιστολή και έγγραφη οικονομική προσφορά που εμπεριέχει το προσφερόμενο ποσό σε ευρώ για κάθε μαθητή, η οποία θα τοποθετείται σε ξεχωριστό από τα άλλα δικαιολογητικά κλειστό αδιαφανή φάκελο.

   Το ελάχιστο ποσό προσφοράς από τους ενδιαφερομένους ορίζεται στα 4 Ευρώ ανά μαθητή ετησίως (189 εργάσιμες ημέρες) και θα αποτελεί ποσό εκκίνησης κατά τη διαδικασία του σχετικού διαγωνισμού.

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής στο Δήμο Μαλεβιζίου τηλ.: 2813400646, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, απ’ όπου μπορούν και να λαμβάνουν αντίγραφο της αναλυτικής διακήρυξης και των σχετικών ΚΥΑ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΤΕΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

 

 

Σχετικά αρχεία

# Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος Αρχείου
1 pdf Περιληπτική προκήρυξη 152 KB
2 pdf ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ 1 469 KB

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 28/04/2023

Top