Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Πρόσκληση Συνεδρίασης της Επιτροπή Διαχείρισης του Κληροδοτήματος Εμμανουήλ Μελισσείδη

Πέμπτη, 23/03/2023

Γάζι, 23-03-2023
Αρ. Πρωτ: 3892
Αριθμ. Πρόσκλησης :1

 

Προς:
Επιτροπή Διαχείρισης Κληροδοτήματος
(Οικονομική Επιτροπή):
1. Φασουλάκης Γρηγόριος
2. Περυσινάκης Γρηγόριος
3. Πετούσης Γεώργιος-Βασίλειος-Λάρρυ
4. Ζερβού Νίκη
5. Σαλούστρος Αριστομένης
6. Βαλτζάκης Γεώργιος
7. τον Πρόεδρο της Τ.Κ. Φόδελε
Παντερής Χαράλαμπος

 

Αγαπητέ συνάδελφε, Δευτέρα 27 – 03 -2023  και ώρα 10:15 π.μ στο Δημοτικό Κατάστημα Μαλεβιζίου, θα γίνει συνεδρίαση της Επιτροπή Διαχείρισης του Κληροδοτήματος Εμμανουήλ Μελισσείδη, προκειμένου να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Μενέλαος Μποκέας

 

 

                                   Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α     Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

  1. Έγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος Εμμανουήλ Μελισσείδη οικονομικού έτους 2023.

 

 

 

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 23/03/2023

Top