Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Πέμπτη, 23/03/2023

Γάζι, 23/03/2023
Αρ. Πρωτ.  3893
Αριθμ. Πρόσκλησης   10

Αγαπητέ συνάδελφε, την Δευτέρα 27 – 03 – 2023 και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Γαζίου, θα γίνει συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.   

 

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α     Δ Ι Α Τ Α Ξ Η   

  1. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2023 (1η)
  2. Χορήγηση εντολής στην Ελευθερία Βιστάκη, δικηγόρο του Δήμου Μαλεβιζίου με σχέση έμμισθης εντολής και πάγια αντιμισθία, για την άσκηση αναγνωριστικής αγωγής για την αναγνώριση του ψεύδους της εκθέσεως πραγματογνώμονα (υπόθεση ακινήτου δήμου Μαλεβιζίου επί της πλατείας Καλλεργών 3 – απόφαση 219/2022 Μονομελούς Εφετείου Ανατολικής Κρήτης), για παράσταση στο αρμόδιο Δικαστήριο και για κάθε αναγκαία νόμιμη ενέργεια για την υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου.
  3. Χορήγηση εντολής στην Ελευθερία Βιστάκη, δικηγόρο του Δήμου Μαλεβιζίου με σχέση έμμισθης εντολής και πάγια αντιμισθία, για την άσκηση αναγνωριστικής αγωγής για την αναγνώριση του ψεύδους της ενόρκου καταθέσεως μάρτυρα του αντιδίκου (υπόθεση ακινήτου δήμου Μαλεβιζίου επί της πλατείας Καλλεργών 3 – απόφαση 219/2022 Μονομελούς Εφετείου Ανατολικής Κρήτης), για παράσταση στο αρμόδιο Δικαστήριο και για κάθε αναγκαία νόμιμη ενέργεια για την υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Μενέλαος Μποκέας

 

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 23/03/2023

Top