Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Δευτέρα, 13/03/2023

Γάζι, 13/03/2023
Αρ. Πρωτ. 3244
Αριθμ. Πρόσκλησης 8

Αγαπητέ συνάδελφε, την Παρασκευή 17 – 03 – 2023 και ώρα 12:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Γαζίου, θα γίνει συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.   

 

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α      Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

1. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2023 (1η).
2. Έγκριση εκτέλεσης της ανάθεσης, βάση του άρθρου 58 του Ν 3852/2010, για την κατεπείγουσα ανάθεση της υπηρεσίας «Άμεσος και επείγον εκχιονισμός δημοτικών και αγροτικών οδών για την αποκατάσταση κυκλοφορίας στην ΔΕ Κρουσώνα».
3. Αποδοχή της με αριθμό 20/2023 μελέτης που έχει συνταχθεί και θεωρηθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας με τίτλο «Ανάπλαση κεντρικής Δημοτικής οδού οικισμού Αγίας Πελαγίας».
4. Υποβολή πρότασης στο «ΠΠΑ Περιφέρειας Κρήτης» με άξονα Προτεραιότητας 4.5 «Οδικές υποδομές» με Τίτλο «Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας του οικισμού Φόδελε» με προϋπολογισμό 248.000,00 €.
5. Υποβολή πρότασης στο «ΠΠΑ Περιφέρειας Κρήτης» με άξονα Προτεραιότητας 4.5 «Οδικές υποδομές» με Τίτλο «Προμήθεια ασφαλτομίγματος και σκυροδέματος για την αποκατάσταση δρόμων στην ΔΕ Τυλίσου και ΔΕ Κρουσώνα του Δήμου Μαλεβιζίου» με προϋπολογισμό 172.992.92 €.
6. Έγκριση της μετάβασης Δημοτικού Συμβούλου στην Αθήνα.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Μενέλαος Μποκέας

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 13/03/2023

Top