Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Τετάρτη, 08/03/2023

Γάζι, 03/03/2023
Αρ. Πρωτ.  2816
Αριθμ. Πρόσκλησης   7

Αγαπητέ συνάδελφε, την Πέμπτη 09 – 03 – 2023 και ώρα 10:30 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Γαζίου, θα γίνει συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.   

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α     Δ Ι Α Τ Α Ξ Η   

  1. Έγκριση πρακτικού για την ανάθεση, λόγω του κατεπείγοντος, της προμήθειας αναλωσίμων για τις επείγουσες ανάγκες εστίασης νηπίων και ηλικιωμένων του ΔΟΚΑΠΠΑΜ, μέγιστης διάρκειας δύο μηνών, μετά από προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, του άρθρου 32 και 32 Α του Ν.4412/2016.
  2. Έγκριση 6ου πρακτικού (Έλεγχος δικαιολογητικών Μειοδότη) και κατακύρωση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αρ. συστήματος 85503,1 Τμήμα 2: Προμήθεια λιπαντικών για τις ανάγκες των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Μαλεβιζίου.
  3. Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης, ανοιχτού διαγωνισμού, για την εκτέλεση του υποέργου «Τμηματική κατασκευή συλλεκτήρων Σ7 και Σ8 και υδραυλικής μελέτης οδού Ελ Βενιζέλου από ΧΘ 0+00 ως 0+920», προϋπολογισμού 5.736.006,30 €, της Πράξης «Τμηματική κατασκευή συλλεκτήρα Σ7 & Σ8 της αντιπλημμυρικής προστασίας Γαζίου».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Μενέλαος Μποκέας

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 08/03/2023

Top