Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά : «Μερική τροποποίηση της  υπ’ αριθμό 460/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την αναπροσαρμογή τελών παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση Α.Τ.Μ.»

Δευτέρα, 01/06/2020

Το Δημοτικό Συμβούλιο  Μαλεβιζίου στην 11η/26-5-2020 Συνεδρίασή του έλαβε την 84/2020  απόφαση  που αφορά : «Μερική τροποποίηση της  υπ’ αριθμό 460/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την αναπροσαρμογή τελών παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση Α.Τ.Μ.».

Η παραπάνω απόφαση  έχει αναρτηθεί και θα παραμείνει  συνεχώς εκτεθειμένη κατά το πλήρες κείμενό της, στον Πίνακα Ανακοινώσεων  του Δημοτικού  Καταστήματος  σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 79 ,113 και 284 του Ν.3463/2006,  έχει  καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.malevizi.gr) και στο πρόγραμμα   ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ:  6Υ39ΩΛΣ-ΖΨΞ).    

                                                                                         Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Δ.Σ.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ

Σχετικά αρχεία

# Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος Αρχείου
1 pdf Απόφαση 84/2020 121 KB

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 01/06/2020

Top