Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής

Τετάρτη, 26/02/2020

Γάζι, 14/02/2020
Αριθ. πρωτ: 106
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ : 2

    Σας καλούμε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, την Πέμπτη  27 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 13:45 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010).

  1. Αποδοχή κατανομής της συμπληρωματικής κρατικής επιχορήγησης 2019 που αφορά στην κάλυψη λειτουργικών αναγκών και κατά προτεραιότητα προς κάλυψη δαπανών θέρμανσης σχολικών μονάδων
  2. Αποδοχή χρηματοδότησης από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ για τη μισθοδοσία των καθαριστριών
  3. Έγκριση οικονομικού απολογισμού Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Μαλεβιζίου έτους 2019.
  4. Κατανομή ΚΑΠ σε σχολικές μονάδες του Δήμου.
  5. Ορισμός της Δικηγόρου του Δήμου, με σχέση πάγιας έμμισθης εντολής, προκειμένου να εκπροσωπήσει την σχολική επιτροπή σε αγωγή με Kαλλέργη Φανούριο.

Σημείωση  Υπενθυμίζουμε ότι η παρουσία των μελών είναι αναγκαία.

Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται σε περίπτωση απουσίας τους να ενημερώνουν  την Σχολική Επιτροπή είτε στο τηλ. 2815-104021,  είτε στο email psxolmalevizi.gr

Tα αναπληρωματικά μέλη θα ενημερωθούν να προσέλθουν σε περίπτωση απουσίας του τακτικού μέλους.

   Η   Πρόεδρος

                                                                                        Επταμηνιτάκη Μαγδαληνή

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 26/02/2020

Top