Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Διάθεση Δασικών Δενδρυλλίων από τη Διεύθυνση Δασών

Παρασκευή, 25/10/2019

Η Δ/νση Δασών Ηρακλείου ανακοινώνει ότι στις 21 Οκτωβρίου 2019 ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για τη διάθεση δασικών φυτών από το Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς Ηρακλείου σε φορείς και ιδιώτες. Η χορήγηση των δασικών φυτών θα γίνει με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:
Δωρεάν διάθεση φυταρίων γίνεται:
α. Στους Ο.Τ.Α. για την δημιουργία δενδροστοιχιών, αλσών, πάρκων, νεκροταφείων κ.λ.π., με αίτημά τους συνοδευόμενο από τεχνική έκθεση, στην οποία θα αναφέρονται οι χώροι που θα φυτευτούν τα φυτά (συντεταγμένες ΕΓΣΑ και εμβαδό).
β. Στα σχολεία (κάθε βαθμίδας Δημόσια ή Ιδιωτικά) και στις ένοπλες δυνάμεις, όταν θέλουν να κάνουν εθελοντική δενδροφύτευση, μετά από συνεννόηση, εποπτεία, καθοδήγηση και άδεια της Υπηρεσίας μας, σε δημόσιες δασικές εκτάσεις για εκπαιδευτικούς σκοπούς και
ανάπτυξη φιλοδασικού πνεύματος.
γ. Στα Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Κοινωφελή Ιδρύματα, Πολιτιστικούς, φιλοδασικούς και λοιπούς συλλόγους, που θέλουν να κάνουν εθελοντική δενδροφύτευση, αυτή θα γίνεται μετά από συνεννόηση εποπτεία, καθοδήγηση και άδεια της Υπηρεσίας μας σε δημόσιες δασικές
εκτάσεις. Προϋπόθεση είναι να προσκομίσουν απόσπασμα Πρακτικών του Δ.Σ., ότι έχει αποφασισθεί να γίνει εθελοντική δενδροφύτευση σε τέτοιες εκτάσεις.
δ. Στα Ν.Π.Δ.Δ. και Κοινωφελή Ιδρύματα, για την αισθητική αναβάθμιση του εξωτερικού τους χώρου.
Στις παραπάνω κατηγορίες ενδιαφερομένων ο συνολικός αριθμός των φυταρίων που θα τους διατεθούν, προκειμένου να εξυπηρετηθεί όσο το δυνατό μεγαλύτερος αριθμός ενδιαφερομένων, καθορίζεται ως εξής:
1. Στους ΟΤΑ (όριο φυτών 300 συνολικά).
2. Στα Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ, Ένοπλες δυνάμεις, Σχολεία (Δημόσια και Ιδιωτικά), Κοινωφελή Ιδρύματα, Πολιτιστικοί, Φιλοδασικοί και λοιποί Σύλλογοι (όριο φυτών 50 συνολικά). Εφόσον ο αιτούμενος αριθμός είναι μεγαλύτερος των 50 φυτών θα πρέπει να υπάρχει ανάλογη μελέτη αναδάσωσης.
Διάθεση με καταβολή τιμήματος:
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις η διάθεση γίνεται με καταβολή τιμήματος. Η τιμή φυτού θα είναι 0,90 ευρώ (χωρίς τον Φ.Π.Α.) και ανώτατο όριο για κάθε ενδιαφερόμενο τα 50 φυτά.
Για την αποφυγή συνωστισμού και την ομαλή διευθέτηση της διάθεσης, προηγείται η υποβολή αιτήσεων και θα ορίζεται σε κάθε ενδιαφερόμενο η ημερομηνία παραλαβής των δενδρυλλίων.
Η υποβολή αιτήσεων θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 21-10-2019 τις εργάσιμες ημέρες και από ώρες 09:00 ως 12:00, στο δασικό φυτώριο Φοινικιάς.
Η παραλαβή των δενδρυλλίων θα γίνεται τις καθορισμένες ημέρες, από τις 08:30 έως τις 12:00.

Αιτήσεις θα διατίθενται από τα Γραφεία μας στο Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς.

Περισσότερες πληροφορίες θα δίνονται στα Γραφεία της Δ/νσης Δασών και στα τηλέφωνα 2810 250389 και 2810 264940. Η απόφαση διάθεσης μαζί με την αίτηση χορήγησης, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, στον ιστότοπο http://www.apdkritis.gov.gr/el στη στήλη Ανακοινώσεις.
Επισημαίνουμε ότι ισχύει σειρά προτεραιότητας και μέχρι εξαντλήσεως των δασικών φυταρίων που υπάρχουν στο Δασικό Φυτώριο.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

Σχετικά αρχεία

# Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος Αρχείου
1 pdf Απόφαση για τη διάθεση δασικών φυτών 285 KB
2 pdf Αίτηση_2019 177 KB

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 25/10/2019

Top