Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής

Πέμπτη, 12/09/2019

Γάζι, 09/09/2019
Αριθ. πρωτ: 545
Πρόσκληση : 11

Σας καλούμε στο Πολιτιστικό Κέντρο Αγίας Μαρίνας, την ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΣΕΠΤΕΜΡΙΟΥ 2019 και ώρα 13:30 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010).
1. Κατανομή ΚΑΠ στις σχολικές μονάδες
2. Κάλυψη εκτάκτων αναγκών σχολείων

Σημείωση: Τα τακτικά μέλη σε περίπτωση αδυναμίας να παρευρεθούν στη συνεδρίαση, παρακαλούνται όπως ενημερώσουν τα αναπληρωματικά τους μέλη για την εκπροσώπηση τους στο συμβούλιο.

Η Πρόεδρος

Άννα Φραντζεσκάκη

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 25/08/2020

Top