Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΓΟΝΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ»

Τετάρτη, 14/12/2011

Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2011

Στις 13 Δεκεμβρίου 2011 πραγματοποιήθηκε η δημοπρασία για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ».
Κατά την διάρκεια της δημοπρασίας δεν παρουσιάστηκε κανένας ενδιαφερόμενος με αποτέλεσμα ο διαγωνισμός να κηρυχτεί άγονος.
Η Οικονομικής Επιτροπή σε έκτακτη συνεδρίαση της αποφάσισε :
1.- Την έγκριση των πρακτικών του άγονου μειοδοτικού διαγωνισμού, που έγινε την 13η Δεκεμβρίου 2011, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Ανέγερση Πολιτιστικού Κέντρου Αγίας Μαρίνας», σύμφωνα με την 99/2011 μελέτη της υπηρεσίας.
2.- Την επανάληψη της δημοπρασίας με τους ίδιους όρους, την 22η Δεκεμβρίου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00΄ (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Μαλεβιζίου, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, σύμφωνα και με το άρθρο 18 της σχετικής διακήρυξης.

Σχετικό αρχείο :
Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Τελευταία τροποποίηση:

Top