Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Μέσω αυτής της ενότητας είναι δυνατή η πληροφόρηση των δημοτών και των επιχειρήσεων για τους τρέχοντες κανονισμούς και τιμολόγια των παρεχόμενων υπηρεσιών του Δήμου.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αναπροσαρμογή Τελών Παραχώρησης Κοινόχρηστου Χώρου για την Τοποθέτηση Α.Τ.Μ.
Αναπροσαρμογή Τελών Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων και Τελών Διαφήμισης στο Δήμο Μαλεβιζίου
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Κανονισμός Λειτουργίας Άρδευσης Δήμου Μαλεβιζίου
Τιμολόγιο Άρδευσης Δήμου Μαλεβιζίου
Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων
Αναπροσαρμογή Τελών και Δικαιωμάτων Δημοτικών Κοιμητηρίων
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Κανονισμός Καθαριότητητας Δήμου Μαλεβιζίου
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Σύμφωνο Συνεργασίας με «Το Χαμόγελο του Παιδιού»
Μνημόνιο Συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Χάρτα Εθελοντισμού Δήμου Μαλεβιζίου
Κανονισμός Λειτουργίας Ομάδας Εθελοντών
Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες
Επιτροπή Ισότητας των Φύλων - Κανονισμός Λειτουργίας
Top