Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Θεομηνία 15-10-2022Θεομηνία 15-10-2022
Ξεκινά από το Δήμο Μαλεβιζίου την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου, η διαδικασία παραλαβής αιτήσεων για αποζημιώσεις που θα καταβληθούν στους δικαιούχους μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση πλημμυροπαθών και αποζημίωση κατεστραμμένης οικοσκευής, ενώ οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων που έχουν υποστεί ζημιές, πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους στην Περιφέρεια Κρήτης.
Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται και τηλεφωνικά καλώντας:
 • 2813400695 – όλο το 24ωρο ή
 • 15330 – Γραμμή Δημότη, 8:30 έως 15:00
Α. Οικίες

Υποβολή Αιτήσεων για αποζημιώσεις που θα καταβληθούν στους δικαιούχους μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών (Οικίες)

Ξεκινά από το Δήμο Μαλεβιζίου η διαδικασία παραλαβής αιτήσεων για αποζημιώσεις που θα καταβληθούν στους δικαιούχους μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση πλημμυροπαθών και αποζημίωση κατεστραμμένης οικοσκευής.

Ο Δήμος Μαλεβιζίου για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών θα δέχεται αιτήσεις πολιτών από την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου αποκεντρωμένα στα εξής σημεία:

 • Για τις περιοχές Αγίας Πελαγίας, Λυγαριάς και Μαδέ στο γραφείο της Τοπικής Κοινότητας Αγίας Πελαγίας καθημερινά από τις 9.00 έως 14.00
 • Για το Παλαιόκαστρο στα γραφεία του Πολιτιστικού Συλλόγου Παλαιοκάστρου καθημερινά από τις 09.00 έως τις 14.00
 • Και για το Γάζι, την Αμμουδάρα και λοιπές περιοχές του Γαζίου στο ΚΑΠΗ Γαζίου στην πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη καθημερινά από τις 10.30 έως τις 15.30.

Οι οικονομικές ενισχύσεις που προβλέπονται μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών αφορούν σε:

 1. Οικονομική ενίσχυση, ποσού 600 ευρώ, σε κάθε νοικοκυριό που έχει πληγεί η κύρια κατοικία του, για την κάλυψη των πρώτων αναγκών του,
  • α. εκτός αυτού του ποσού, οι οικογένειες που υπέστησαν ζημιά και είναι πολύτεκνες ενισχύονται με επιπλέον 600 ευρώ,
  • β. επιπλέον οικονομική ενίσχυση 600 ευρώ λαμβάνουν οι πληγείσες οικογένειες για κάθε μέλος τους που είναι άτομο με ειδικές ανάγκες.
 2. Oικονομική ενίσχυση έως 6.000 ευρώ ανά νοικοκυριό που έχει πληγεί, για απλές επισκευαστικές εργασίες ή /και αντικατάσταση οικοσκευής.
 3. Oικονομική ενίσχυση 4.500 ευρώ για κάθε μέλος πληγείσας οικογένειας που υπέστη αναπηρία 67% και άνω, από τραυματισμό λόγω της φυσικής καταστροφής.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά ανά είδος επιδόματος
 1. Χορήγηση επιδόματος πρώτων βιοτικών αναγκών σε όσους περιέρχονται σε κατάσταση ανάγκης συνεπεία φυσικών καταστροφών
  Εγκρίνεται η εφάπαξ χορήγηση επιδόματος πρώτων βιοτικών αναγκών ποσού εξακοσίων ευρώ (600,00 €) στο κάθε νοικοκυριό του οποίου η κύρια κατοικία έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές και περιέρχεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, μετά την υποβολή των κάτωθι δικαιολογητικών:

  • α) Αίτησης του δικαιούχου ή εξουσιοδοτημένου προσώπου
  • β) Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Έντυπο Ε1) τελευταίου φορολογικού έτους (για την επιβεβαίωση της κύριας ιδιόκτητης, μισθωμένης ή παραχωρημένης κατοικίας).

  Εγκρίνεται επιπλέον η εφάπαξ χορήγηση επιδόματος ποσού εξακοσίων ευρώ (600,00 €) στις παρακάτω κατηγορίες πληγέντων από φυσικές καταστροφές:

  • Πολύτεκνοι, με την προσκόμιση επιπλέον των δικαιολογητικών:
   • Πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης του οικείου Δήμου.
  • Άτομα με Αναπηρίες που λαμβάνουν προνοιακό επίδομα από τα εφαρμοζόμενα προγράμματα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με την προσκόμιση επιπλέον των δικαιολογητικών:
   • Απόφασης έγκρισης χορήγησης επιδόματος αναπηρίας από τον ΟΠΕΚΑ ή
   • Βεβαίωσης χορήγησης επιδόματος αναπηρίας από τον ΟΠΕΚΑ.
 2. Χορήγηση επιδόματος για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών ή/και την αντικατάσταση οικοσκευής
  2.1 Εγκρίνεται η εφάπαξ χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης με τη μορφή επιδόματος ποσού μέχρι έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00 €) κατ΄ανώτατο όριο, στους πληγέντες φυσικών καταστροφών για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών των κύριων κατοικιών που επλήγησαν ή/και την αντικατάσταση οικοσκευής τους μετά την υποβολή των κάτωθι δικαιολογητικών:

  • α) Αίτησης του δικαιούχου ή εξουσιοδοτημένου προσώπου
  • β) Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Έντυπο Ε1) τελευταίου φορολογικού έτους (για την επιβεβαίωση της κύριας ιδιόκτητης, μισθωμένης ή παραχωρημένης κατοικίας και τον αριθμό των εξαρτώμενων ή/και φιλοξενούμενων μελών του δικαιούχου).
  • γ) Τελευταίας υποβληθείσας Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Έντυπο Ε9) συνοδευόμενης από υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει μεταβολή, σε περίπτωση ιδιόκτητης κατοικίας.

  2.2. Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης είναι περισσότεροι του ενός, λόγω συγκατοίκησης κ.λπ., η οικονομική ενίσχυση χορηγείται σε έναν εξ αυτών, μετά από εξουσιοδότηση που θα του παρέχουν οι υπόλοιποι.
  2.3. Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης για κάθε δικαιούχο προσδιορίζεται σύμφωνα με τις οδηγίες της ΚΥΑ 33862/06.05.2019 (ΦΕΚ 1699/16.05.2019 τεύχος B’).

 3. Χορήγηση επιδόματος στα άτομα που υπέστησαν μόνιμη σωματική βλάβη με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω
  Εγκρίνεται η εφάπαξ χορήγηση επιδόματος ποσού τεσσάρων χιλιάδων και πεντακοσίων ευρώ (4.500,00 €) στα άτομα που, λόγω τραυματισμού τους, εξαιτίας φυσικών καταστροφών υπέστησαν μόνιμη σωματική βλάβη, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω μετά την υποβολή των κάτωθι δικαιολογητικών:

  • α) Αίτησης του ενδιαφερομένου ή εξουσιοδοτημένου προσώπου.
  • β) Γνωμάτευσης – Βεβαίωσης Διευθυντή Κλινικής Νοσοκομείου Ε.Σ.Υ., στην οποία αναφέρεται ότι ο αιτών ή η αιτούσα υπέστη μόνιμη σωματική βλάβη, η οποία προκλήθηκε εξαιτίας φυσικής καταστροφής.
  • γ) Γνωμάτευσης ΚΕ.Π.Α. (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας) σε ισχύ, για το είδος της πάθησης, το ποσοστό αναπηρίας και τη διάρκειά της.
Συνημμένα Αρχεία
Β. Επιχειρήσεις

Yποβολή αιτήσεων για καταγραφή των ζημιών στις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τις πλημμύρες στο Δήμο Μαλεβιζίου από την Περιφέρεια Κρήτης.

Οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων που έχουν υποστεί ζημιές, πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικά την αίτηση που θα βρουν παρακάτω [Συνημμένα Αρχεία – ΣΧΕΔΙΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΛΗΓΕΙΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ] συμπληρωμένη σύμφωνα με τα στοιχεία της επιχείρησης όπως είναι δηλωμένα στην ΑΑΔΕ, υπογεγραμμένη και στην συνέχεια σκαναρισμένη στο email: grampp@crete.gov.gr

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στα τηλέφωνα:
 • 2813-410202 και 2813-410205 – Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου
 • 15330 και 2813-400695 – Γραμμή Δημότη Μαλεβιζίου

Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση πληγείσας επιχείρησης, ο ιδιοκτήτης, πριν να προχωρήσει στην αποκατάσταση, πρέπει να αποτυπώσει με κάθε πρόσφορο μέσο το μέγεθος της καταστροφής (φωτογραφίες, βίντεο, κλπ). Επίσης να διατηρήσει κατά το δυνατόν τα κατεστραμμένα υλικά, αγαθά και ίχνη του ύψους νερού στους τοίχους, ώστε να είναι διαθέσιμα στην αρμόδια επιτροπή που θα έρθει να ελέγξει την επιχείρηση του. Προσοχή, οι επιχειρήσεις πρέπει να ασκούν νόμιμη οικονομική δραστηριότητα την ημέρα που συνέβη η θεομηνία και να συνεχίζουν να λειτουργούν (με το ίδιο ΑΦΜ) κατά το χρόνο καταβολής της επιχορήγησης.

Οι δικαιούχοι επιχορήγησης είναι βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες, εμπορικά καταστήματα, αγροτικές εκμεταλλεύσεις, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς, επιχειρήσεις που ασκούν νόμιμη οικονομική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από τη μορφή τους, συμπεριλαμβανομένων και των ατομικών επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών και των κοινωνιών αστικού και κληρονομικού δικαίου, καθώς και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, μεταποίηση ή εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

Στις επιχειρήσεις συμπεριλαμβάνονται και οι δημόσιες επιχειρήσεις, δημοτικές ή κοινοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις, ανώνυμες εταιρείες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.).

Στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις ανήκουν οι γεωργικές και κτηνοτροφικές μονάδες, οι οποίες ανήκουν σε ένα ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα ή και σε νομικά πρόσωπα.

Η επιχορήγηση καλύπτει υλικές ζημιές που προκλήθηκαν σε στοιχεία ενεργητικού, όπως εξοπλισμός, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, καθώς και αυτοκίνητα επαγγελματικής χρήσης, μέσα παραγωγής, συμπεριλαμβανομένου και του εγγείου κεφαλαίου και αποθηκευμένα προϊόντα.

Συνημμένα Αρχεία
Ροή άρθρων κατηγορίας «Θεομηνία 15-10-2022»

«Άνοιξε» το ΕΡΓΑΝΗ για την υποβολή αιτήσεων αναστολής συμβάσεων για τους εργαζομένους των επιχειρήσεων που επλήγησαν από τις πλημμύρες στο Μαλεβίζι

Το υπουργείο Εργασίας ανακοίνωσε πως το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ είναι διαθέσιμο για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τη θεομηνία της 15ης ...
Read More

Άνοιξε εκ νέου η πλατφόρμα arogi.gov.gr για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τις πλημμύρες της 15 Οκτωβρίου

Άνοιξε εκ νέου η πλατφόρμα arogi.gov.gr για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα της 15ης Οκτωβρίου στην ...
Read More

Σε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση για την οριοθέτηση των πληγεισών περιοχών από τις πλημμύρες της 15ης Οκτωβρίου

Η διαδικασία για τη χρηματοδότηση επισκευαστικών εργασιών για τα ακίνητα που υπέστησαν ζημιές Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση ...
Read More

Απόφαση υπ. αριθ. 211/2022 του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Μ. που αφορά: «Ανάληψη πρωτοβουλιών ανακούφισης πληγέντων από τις πλημμύρες της 15ης Οκτωβρίου 2022 στο Δήμο Μαλεβιζίου.»

Αριθ. αποφ. : 211/2022 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜOY  14/2022 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  24-10-2022  Σήμερα την 24η  του μηνός Οκτωβρίου του ...
Read More

Δήμος Μαλεβιζίου: Ευχαριστήριο για όσους προσφέρουν βοήθεια στις πληγείσες περιοχές

Ο Δήμος Μαλεβιζίου ευχαριστεί όλους όσοι έχουν βοηθήσει και συνεχίζουν να προσφέρουν απλόχερα την βοήθεια στις πληγείσες περιοχές και στους ...
Read More

Οι πρώτες χρηματοδοτήσεις για την αποκατάσταση των πληγεισών περιοχών προς το Δήμο Μαλεβιζίου

Ολοκληρώθηκε η καταγραφή των οικιών που επλήγησαν από μηχανικούς του Δήμου Με βάση τις δεσμεύσεις που δόθηκαν από το κυβερνητικό ...
Read More

Ξεκινά η παραλαβή αιτήσεων για τη χορήγηση αποζημιώσεων στα νοικοκυριά που έχουν πληγεί από τη θεομηνία στο Δήμο Μαλεβιζίου

  Ξεκινά από το Δήμο Μαλεβιζίου αύριο Τετάρτη 19 Οκτωβρίου, η διαδικασία παραλαβής αιτήσεων για αποζημιώσεις που θα καταβληθούν στους ...
Read More

Βοήθεια από το Δήμο Μαλεβιζίου σε όσους πολίτες επλήγησαν από την κακοκαιρία

Ο Δήμος Μαλεβιζίου καλεί όσους πολίτες έχουν πληγεί από τις καταρρακτώδεις βροχές και έχουν ανάγκες στέγασης η ανάγκη σε τρόφιμα, ...
Read More

Μενέλαος Μποκέας: «Ενώνουμε δυνάμεις για να κλείσουμε πληγές δεκαετιών»

Κυβερνητικό κλιμάκιο για αυτοψία στο Μαλεβίζι με επικεφαλής τον αναπληρωτή υπουργό Εσωτερικό Στ. Πέτσα «Θρηνούμε την απώλεια δύο νέων ανθρώπων ...
Read More

Ξεκινά άμεσα η υποβολή αιτήσεων για καταγραφή των ζημιών στις επιχειρήσεις που επλήγησαν από την κακοκαιρία

Άμεσα ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για τις καταγραφές των ζημιών στις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τις πλημμύρες στο Δήμο Μαλεβιζίου ...
Read More
Top