Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Τηλεφωνικός Κατάλογος-old

Δήμος - Τηλεφωνικό Κέντρο - Fax - Κεντρικό email Δήμου
[table “32” not found /]
Δήμαρχος ‐ Αντιδήμαρχοι – Δημοτική Αρχή
[table “33” not found /]
Δημοτικό Συμβούλιο – Οικονομική Επιτροπή – Λοιπές Επιτροπές
[table “34” not found /]
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
[table “35” not found /]
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
[table “36” not found /]
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας
[table “37” not found /]
Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Περιβάλλοντος & Πρασίνου
[table “38” not found /]
Διεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης
[table “39” not found /]
Διεύθυνση Κ.Ε.Π.
[table “40” not found /]
Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού & Ανάπτυξης
[table “41” not found /]
Αυτοτελές Τμήμα Πληροφορικής & Διαφάνειας
[table “42” not found /]
Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας & Πολιτισμού
[table “43” not found /]
Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες Δήμου Μαλεβιζίου
[table “44” not found /]
Νομικά Πρόσωπα Δήμου Μαλεβιζίου
[table “45” not found /]
Εταιρείες Δήμου Μαλεβιζίου
[table “46” not found /]
Top