Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Διαβούλευση

Διαμορφώσεις Πεζοδρομίων

Η ψηφοφορία ολοκληρώθηκε.
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μέσα στα πλαίσια του στρατηγικού σχεδιασμού του δήμου μας για τις σύγχρονες μορφές μετακίνησης και το εκπονούμενο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, προκύπτουν ολοκληρωμένες προτάσεις που βασίζονται στην συνολική αλλαγή παραδείγματος αναφορικά με το κυκλοφοριακό, τη διαμόρφωση του αστικού περιβάλλοντος, τις οικονομικές δραστηριότητες, την κίνηση οχημάτων και πεζών καθώς και τις μορφές κοινωνικής συναναστροφής στον κεντρικό ιστό της πόλης. Όλα αυτά αποτελούν αλληλένδετα κομμάτια ενός σχεδίου που έχει ως κέντρο τον σύγχρονο άνθρωπο και τις ανάγκες του στη βάση ενός μακρόπνοου οράματος:

Για το δήμο, η ανεμπόδιστη κίνηση και πολύπλευρη δραστηριότητα των δημοτών και των επισκεπτών, ο σεβασμός στις ιδιαίτερες ανάγκες, η διευκόλυνση των ευάλωτων ομάδων, η εξοικονόμηση ποιοτικού χρόνου, η άνθιση της οικονομικής δραστηριότητας, η προώθηση των κοινωνικών επαφών, καθώς και η εξισορρόπηση των πιεστικών συνθηκών που συνθέτουν την σύγχρονη καθημερινότητα, αποτελούν προτεραιότητες πρώτης διαβάθμισης. Αξίζει λοιπόν να το επιχειρήσουμε και να το διεκδικήσουμε μαζί!

Η οδός Ελ. Βενιζέλου είναι η κεντρική κυκλοφοριακή αρτηρία του Γαζίου, η οποία χωρίζει τον αστικό ιστό του στη μέση. Διασχίζει το κέντρο της πόλης και έχει αυξημένη κυκλοφορία οχημάτων, καθώς και πεζών, λόγω της λειτουργίας δεκάδων επιχειρήσεων κατά μήκος της, σχολείων γύρω από τον κεντρικό πυρήνα της πόλης καθώς και δημοτικών υπηρεσιών.

Ως εκ τούτου παρατηρείται μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση κυρίως τις ώρες λειτουργίας των καταστημάτων και των δομών αυτών, η οποία γίνεται ακόμα πιο έντονη λόγω κυρίως της άναρχης στάθμευσης, του μη οργανωμένου ανεφοδιασμού των επιχειρήσεων, της έλλειψης υποδομών και της απουσίας κυκλοφοριακής παιδείας, τα οποία επιτείνονται από τις πιεστικές συνθήκες που διαμορφώνει η καθημερινότητα.

Μια σχεδιασμένη συνολική ανάπλαση των πεζοδρομίων και του κεντρικού δρόμου μπορεί να βελτιώσει θεαματικά την ποιότητα ζωής των κατοίκων, την ασφάλεια των μετακινήσεων πεζών και οχημάτων, την εξοικονόμηση ποιοτικού χρόνου, την τοπική οικονομία και το περιβάλλον.

Ο κεντρικός δρόμος δύναται να μετατραπεί σε σημείο αναφοράς για αναψυχή και περίπατο και ταυτόχρονα για εμπορικές και καταναλωτικές δραστηριότητες και κοινωνικές συναναστροφές. Μέχρι σήμερα εξέλειπαν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά αυτών των δραστηριοτήτων και αναζητούνταν σε όμορους δήμους.

ΓΙΑΤΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ, ΚΑΙ ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗ

Αν και η Ελευθερίου Βενιζέλου αποτελεί την καρδιά της πόλης μας, εντούτοις δεν έχει ταυτότητα και υπάρχουν βασικές ελλείψεις:

 • Δεν έχει πράσινο και επαρκή φωτισμό.
 • Δεν υπάρχει οργανωμένο σχέδιο – υποδομή για παγκάκια όπως επίσης και για βιώσιμη και ασφαλή ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.
 • Έχει μόνο πέντε ασφαλείς διαβάσεις πεζών. Έτσι οι πεζοί «αναγκάζονται» να περνούν απέναντι από παντού, πράγμα που εμπεριέχει μεγάλους κινδύνους για τη σωματική τους ακεραιότητα –ιδίως των μικρών παιδιών και των ηλικιωμένων- και γενικότερα για την οδική ασφάλεια.
 • Τα πεζοδρόμια δεν έχουν ενιαίο πλάτος, ενώ υπάρχουν κινητά και σταθερά εμπόδια είτε ιδιωτών είτε του δήμου, (ταμπέλες, σήματα, εμπορεύματα κτλ) που δυσχεραίνουν τη διέλευση των πεζών, ιδίως ευάλωτων ομάδων, όπως γονέων με καροτσάκια, ηλικιωμένων και ανθρώπων με αναπηρία. Στα περισσότερα δε πεζοδρόμια δεν υπάρχουν ράμπες διευκόλυνσης της προσπελασιμότητας και πρόσβασης σε καταστήματα και υπηρεσίες.
 • Σε ένα οδόστρωμα που έχει καθαρό πλάτος 10,50 μ. ο πραγματικός χώρος κυκλοφορίας των οχημάτων περιορίζεται στα 5.70 μ. και για τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, λόγω της παράνομης στάθμευσης σε όλο το μήκος της κεντρικής κυκλοφοριακής αρτηρίας.
 • Η άναρχη στάθμευση των αυτοκινήτων, -τα οποία καταλαμβάνουν πεζοδρόμια, διαβάσεις, ακόμα και γωνίες στις διασταυρώσεις των δρόμων, δυσχεραίνοντας την ορατότητα όσων οχημάτων κατευθύνονται από τις κάθετες οδούς προς την Ελευθερίου Βενιζέλου, αναγκάζοντας τους οδηγούς να εισέρχονται βαθιά μέσα στην κεντρική αρτηρία για να μπορέσουν να περάσουν, ενώ οι πεζοί δεν έχουν άλλη επιλογή από το να κατέβουν στο δρόμο,- αποτελεί δυστυχώς τον κανόνα. Επιπλέον δεν είναι λίγοι εκείνοι που διπλοπαρκάρουν δημιουργώντας ακόμα μεγαλύτερο κυκλοφοριακό κομφούζιο και μη αποδεκτές συνθήκες ασφάλειας.
 • Δεν υπάρχει μέριμνα και υποδομές για βιώσιμες μορφές εναλλακτικής αστικής κινητικότητας, για ποδήλατα ή άλλα μέσα.

Οι τοπικές επιχειρήσεις έχουν άμεση ανάγκη δραστικής βελτίωσης των κυκλοφοριακών υποδομών και της εικόνας του κεντρικού ιστού της πόλης, προκειμένου να μπορέσουν να ενισχύσουν τις δραστηριότητές τους, να αναπτυχθούν περαιτέρω και ν’ ανταγωνιστούν αποτελεσματικά αντίστοιχες επιχειρήσεις σε όμορους δήμους, οι οποίες αποκτούν προστιθέμενη αξία μέσα σε ένα ελκυστικό αστικό περιβάλλον.

ΤΙ ΘΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΑΝΑΠΛΑΣΗ
 • Ενιαίο κατάστρωμα οδού με μια λωρίδα ανά κατεύθυνση συνολικού πλάτους 6.50 μ. (80 εκατοστά περισσότερο από σήμερα, για να υπάρχει ασφαλής διέλευση λεωφορείων και βαρέων οχημάτων).
 • Πεζοδρόμια και στις δύο πλευρές της οδού με ελάχιστο πλάτος -σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ελληνικής νομοθεσίας- το 1,5μ. και με κανόνα τα 2.10 μ.
 • Ομοιογενής διαχείριση των στρώσεων στα πεζοδρόμια με ταυτόχρονη διασφάλιση ενιαίου και ασφαλούς ελεύθερου χώρου διέλευσης (χωρίς εμπόδια, όπως επίσης και χρήση καλύτερων και ντόπιων υλικών).
 • Ποδηλατόδρομους μονής κατεύθυνσης (μονές λωρίδες ποδηλάτου) στο ύψος των πεζοδρομίων εκατέρωθεν της οδού, πλάτους 1,5 μ. (ο μικρού πλάτους αυτός ποδηλατόδρομος δίπλα στο πεζοδρόμιο, εάν στο μέλλον δεν έχει ποδήλατα θα μπορεί να γίνει πεζοδρόμιο).
 • Γραμμικές, υψηλές και χαμηλές φυτεύσεις στο μεγαλύτερο μήκος της εξωτερικής λωρίδας του πεζοδρομίου για οπτικό και λειτουργικό διαχωρισμό της κίνησης και της στάθμευσης δίπλα στον δρόμο.
 • Καθορισμένα σημεία εσοχών για εξυπηρέτηση των λεωφορείων και της τροφοδοσίας των καταστημάτων καθώς και λίγες θέσεις στάθμευσης για ταχεία εξυπηρέτηση των πελατών των καταστημάτων.
 • Τοποθέτηση ιστών φωτισμού για το οδόστρωμα -σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές- και επί των ιδίων, τοποθέτηση δευτερευόντων προβολέων για ειδικό φωτισμό των πεζοδρομίων σε απόσταση 22 μ. περίπου και εναλλάξ στα απέναντι πεζοδρόμια (με μέση απόσταση τα 11μ.)
 • Τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού (σταθερά παγκάκια και μικροί κάδοι απορριμμάτων).
Πρόταση 1
Η επέκταση των πεζοδρομίων γίνεται με αντιολισθηρή επιφάνεια μαρμάρου Δαμάστας, προστίθενται νέες φυτεύσεις πρασίνου και η κυκλοφορία παραμένει ως έχει.
Σύντομη Παρουσίαση Πρότασης 1
 • Τα δάπεδα του πεζοδρομίου δημιουργούνται από μάρμαρο Δαμάστας εγκιβωτισμένο σε λωρίδες μεταβλητού μεγέθους.
 • Η λωρίδα ποδηλάτου επιστρώνεται με το ίδιο υλικό για οπτική ομοιομορφία και δυνατότητα εναλλακτικής χρήσης της ως πεζοδρόμιο.
 • Η ζώνη φυτεύσεων βρίσκεται κατά μήκος των δύο πλευρών του δρόμου με συνδυασμό φυτών και στο δάπεδο τοποθετείται κυβόλιθος μαρμάρου Δαμάστας, με διάκενα 20εκ. και πατητό χώμα.
 • Οι θέσεις στάθμευσης, τροφοδοσίας και οι στάσεις των λεωφορείων τοποθετούνται σε ειδικά διαμορφωμένες εσοχές.
 • Διατηρείται όπως και σήμερα μία λωρίδα ανά κατεύθυνση κυκλοφορίας σταθερού πλάτους με άσφαλτο.

Θετικά
 • Οι παρεμβάσεις είναι συμβατές με το περιβάλλον.
 • Οι επιφάνειες που δημιουργούνται είναι αντιολισθηρές και το αποτέλεσμα έχει όψη συμβατή με το οδικό περιβάλλον (αντίστοιχα χρώματα και όμοια εμφάνιση).
 • Το υλικό είναι φιλικό προς το περιβάλλον με βιοκλιματικά χαρακτηριστικά με υψηλή αντοχή σε τριβές.
 • Η πηγή του είναι εντός του Δήμου οπότε η συντήρησή του είναι συγκριτικά πιο εφικτή σε σχέση με κάθε άλλο εισαγώμενο υλικό.
 • Σε περίπτωση ανάγκης έργων Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (ΟΚΩ), όπως αγωγοί, οπτική ίνα κ.α., μετά την ανάπλαση, η αφαίρεση και επανατοποθέτηση οποιουδήποτε μαρμάρου ή πέτρας δεν δημιουργεί οπτικές ανομοιομορφίες στο μέλλον.
 • Ακολουθείται η αρχή της ελάχιστης απώλειας ενέργειας με την χρήση υλικών που προέρχονται από την επικράτεια του δήμου.

Αρνητικά
 • Το μάρμαρο Δαμάστας παρουσιάζει μια συνεχή και σταθερή ανομοιομορφία πράγμα που ενέχει δυσκολίες στην αρμονική σύνθεση των στρώσεων.

Πρόταση 2
Η Επέκταση πεζοδρομίων γίνεται με χυτό βοτσαλωτό δάπεδο, προστίθενται νέες φυτέυσεις πρασίνου και η κυκλοφορία παραμένει ως έχει.
Σύντομη Παρουσίαση Πρότασης 2
 • Τα δάπεδα του πεζοδρομίου δημιουργούνται χυτό βοτσαλωτό δάπεδο.
 • Η λωρίδα ποδηλάτου επιστρώνεται με το ίδιο υλικό.
 • Η ζώνη φυτεύσεων βρίσκεται κατά μήκος των δύο πλευρών του δρόμου με συνδυασμό φυτών και στο δάπεδο τοποθετείται πατητό χώμα.
 • Οι θέσεις στάθμευσης, τροφοδοσίας και οι στάσεις των λεωφορείων τοποθετούνται σε εσοχές με εγκιβωτισμό.
 • Διατηρείται όπως και σήμερα μία λωρίδα ανά κατεύθυνση κυκλοφορίας σταθερού πλάτους με άσφαλτο.

Θετικά
 • Οι παρεμβάσεις είναι συμβατές με το περιβάλλον.
 • Το υλικό έχει ευελιξία στα σχέδια, την επιλογή ψηφίδων και μπορεί να έχει διάφορα χρώματα και διακόσμηση.
 • Είναι φιλικό προς το περιβάλλον και έχει υψηλή αντοχή σε τριβές.

Αρνητικά
 • Οι τελικές επιφάνειες είναι οπτικά ευτελέστερες, δεν συνάδουν με κεντρική οδό.
 • Απαιτεί συχνότερη συντήρηση σε σχέση με επιφάνειες από μάρμαρο ή κυβόλιθο.
 • Η οποιαδήποτε φθορά του επιφέρει ασυνέχεια στην όψη. Οι επιδιορθώσεις γίνονται με δυσκολία.

Πρόταση 3
Η επέκταση πεζοδρομίων γίνεται με πλάκες κλασσικού σκυροδέματος, προστίθενται νέες φυτέυσεις πρασίνου εκατέρωθεν της οδού και μεσαία νησίδα με φύτευση για διαχωρισμό λωρίδων κυκλοφορίας.
Σύντομη Παρουσίαση Πρότασης 3
 • Τα δάπεδα του πεζοδρομίου δημιουργούνται με πλάκες σκυροδέματος.
 • Η λωρίδα ποδηλάτου επιστρώνεται με το ίδιο υλικό.
 • Η ζώνη φυτεύσεων βρίσκεται κατά μήκος των δύο πλευρών του δρόμου με συνδυασμό φυτών και στο δάπεδο τοποθετείται πατητό χώμα.
 • Οι θέσεις στάθμευσης, τροφοδοσίας και οι στάσεις των λεωφορείων τοποθετούνται σε εσοχές με εγκιβωτισμό με το ίδιο υλικό.
 • Διατηρείται μία λωρίδα ανά κατεύθυνση κυκλοφορίας σταθερού πλάτους με άσφαλτο.
 • Διαμορφώνεται μία νησίδα- παρτέρι χαμηλής φύτευσης πλάτους 50εκ. για το διαχωρισμό των λωρίδων κυκλοφορίας
 • Η λωρίδα κυκλοφορίας όπως και τα πεζοδρόμια σε κάθε πλευρά της οδού μειώνονται κατά περίπου 25εκ. ώστε να δημιουργηθεί χώρος για τη νησίδα.

Θετικά
 • Το σύνολο των παρεμβάσεων έχει χαμηλότερο κόστος και πιο γρήγορη συντήρηση.
 • Η κατασκευή ως προς τις τελικές στρώσεις ολοκληρώνεται συντομότερα.

Αρνητικά
 • Δεν έχει βιοκλιματικά χαρακτηριστικά.
 • Το αισθητικό αποτέλεσμα στα πεζοδρόμια – συγκριτικά με τις άλλες δύο λύσεις- είναι χαμηλότερης ποιότητας.
 • Οι τελικές επιφάνειες είναι οπτικά ευτελέστερες, δεν συνάδουν με κεντρική οδό.
 • Η οποιαδήποτε φθορά του επιφέρει ασυνέχεια στην όψη. Οι επιδιορθώσεις γίνονται με δυσκολία.
 • Ο διαχωρισμός της κυκλοφορίας με νησίδα φύτευσης πλάτους 50εκ. δημιουργεί ζητήματα οδικής ασφάλειας για πεζούς και οχήματα.

Top