Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Πρόσκληση Συνεδρίασης της Επιτροπή Διαχείρισης του Κληροδοτήματος Εμμανουήλ Μελισσείδη

Πέμπτη, 07/12/2023

Γάζι    07  –  12  -2023
Αρ. Πρωτ: 18115
Αριθμ. Πρόσκλησης : 4

 

Προς:
Επιτροπή Διαχείρισης Κληροδοτήματος
(Οικονομική Επιτροπή):
1. Φασουλάκης Γρηγόριος
2. Περυσινάκης Γρηγόριος
3. Πετούσης Γεώργιος-Βασίλειος-Λάρρυ
4. Ζερβού Νίκη
5. Σαλούστρος Αριστομένης
6. Βαλτζάκης Γεώργιος
7. τον Πρόεδρο της Τ.Κ. Φόδελε
Παντερής Χαράλαμπος

Αγαπητέ συνάδελφε, τη Δευτέρα 11 – 12 -2023  και ώρα 10:15 π.μ στο Δημοτικό Κατάστημα Μαλεβιζίου, θα γίνει συνεδρίαση της Επιτροπή Διαχείρισης του Κληροδοτήματος Εμμανουήλ Μελισσείδη, προκειμένου να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

        

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μενέλαος Μποκέας

 

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α     Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

  1. Έγκριση 1ου ΑΠΕ (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών) του έργου «Συντήρηση Δημοτικού σχολείου Φόδελε και διαμόρφωση αύλειου χώρου».

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 07/12/2023

Top