Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Παρασκευή, 22/09/2023

Γάζι      21 / 09 / 2023
Αρ. Πρωτ. 14467
 Αριθμ. Πρόσκλησης   28 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Αγαπητέ συνάδελφε, την Δευτέρα 25 – 09 – 2023 και ώρα 10:30 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Γαζίου, θα γίνει συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.   

                                                                                                             

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α     Δ Ι Α Τ Α Ξ Η  

  1. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2023 (12η).
  2. Έγκριση 3ου πρακτικού (Αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης) του ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την εκτέλεση της προμήθειας: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου και των νομικών του προσώπων», διάρκειας 1 έτους, με συστημικό αριθμό 200115.
  3. Έγκριση πρακτικού για την ανάθεση, της προμήθειας αναλωσίμων για τις επείγουσες ανάγκες εστίασης νηπίων και ηλικιωμένων του ΔΟΚΑΠΠΑΜ, μέγιστης διάρκειας δύο μηνών ή μέχρι εξαντλήσεων των προϊόντων, μετά από προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, του άρθρου 32 και 32 Α του Ν.4412/2016.
  4. Καθορισμός των όρων μίσθωσης ακινήτου, επι της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου, εντός του οικισμού Γαζίου και πλησίον του Δημοτικού Καταστήματος για τη στέγαση Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου.
  5. Καθορισμός των όρων μίσθωσης ακινήτου, επι της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου, εντός του οικισμού Γαζίου και πλησίον του Δημοτικού Καταστήματος για τη στέγαση Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου.
  6. Καθορισμός των όρων μίσθωσης ακινήτου για την δημιουργία καταφυγίου αδέσποτων ζώων.
  7. Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού στην περιοχή Κορακιά της Κ. Αχλάδας του Δήμου Μαλεβιζίου ποσού 12.779,94 €.
  8. Άσκηση ή μη ανακοπή κατά του πίνακα κατάταξης επι πλειστηριασμού που έλαβε χώρα με επίσπευση εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων εις βάρος οφειλέτη του Δήμου μας με ΑΦΜ 099709269 επι του οποίου ανήγγειλε ο Δήμος την απαίτηση του και λήγει η προθεσμία ανακοπής στις 30-9-2023.
  9. Έγκριση ή μη άσκησης αναίρεσης κατά της 86/2020 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Χανίων με την οποία διορθώθηκε η 179/2019 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Χανίων.

                                                                                                           

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Μενέλαος Μποκέας

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 22/09/2023

Top