Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Παρασκευή, 02/06/2023

Γάζι 02/06/2023
Αρ. Πρωτ.  7560
Αριθμ. Πρόσκλησης 16

Αγαπητέ συνάδελφε, την Τετάρτη 07 – 06 – 2023 και ώρα 10:30 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Γαζίου, θα γίνει συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.   

                                                                                                              

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α     Δ Ι Α Τ Α Ξ Η   

  1. Υποβολή πρότασης με τίτλο «Πρόγραμμα φυσικών καταστροφών για τους ΟΤΑ Α’ και Β΄ βαθμού» προϋπολογισμού 850.000,00 €, στο «ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ» με άξονα Προτεραιότητας 2.4 «Πρόληψη & διαχείριση κινδύνων».
  2. Υποβολή αίτησης στήριξης στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ),  LEADER/CCLD Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» της Ομάδας Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ): Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ στο ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ» (πράξεων δημοσίου χαρακτήρα) και ΔΡΑΣΗ: 19.2.4 «Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές» για το έργο «Ανάπλαση πλατείας Αμμουδίου» προϋπολογισμού 530.000,00 €.
  3. Έγκριση σχεδίου σύμβασης δωρεάς για την εξ ελευθεριότητας της Εταιρείας  «Αριάδνη Interconnection Μονοπρόσωπη ΑΕΕΣ», δωρεά έργων, υπηρεσιών και αγαθών με συνολικό προϋπολογισμό  000,00 €.
  4. Κατανομή πάγιας προκαταβολής στις Κοινότητες του Δήμου για το έτος 2023.
  5. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2023 (5η).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Μενέλαος Μποκέας

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 02/06/2023

Top