Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Παρασκευή, 07/04/2023

Γάζι, 06/04/2023
Αρ. Πρωτ.  4643
Αριθμ. Πρόσκλησης   11

Αγαπητέ συνάδελφε, την Δευτέρα 10 – 04 – 2023 και ώρα 10:30 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Γαζίου, θα γίνει συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.   

 

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α     Δ Ι Α Τ Α Ξ Η   

 1. Έγκριση πρακτικού για την ανάθεση εκτέλεσης μετά από διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ2.γ «Λόγω κατεπείγουσας ανάγκης» του Ν. 4412/2016, της υπηρεσία με τίτλο «Εργασίες αντιπλημμυρικής προστασίας Δ.Ε. Γαζίου».
 2. Έγκριση πρακτικού για την ανάθεση εκτέλεσης μετά από διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ2.γ «Λόγω κατεπείγουσας ανάγκης» του Ν. 4412/2016, της υπηρεσία με τίτλο «Εργασίες αντιπλημμυρικής προστασίας Δ.Ε. Κρουσώνα».
 3. Έγκριση πρακτικού για την ανάθεση εκτέλεσης μετά από διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ2.γ «Λόγω κατεπείγουσας ανάγκης» του Ν. 4412/2016, της υπηρεσία με τίτλο «Εργασίες αντιπλημμυρικής προστασίας Δ.Ε. Τυλίσου».
 4. Έγκριση πρακτικού για την ανάθεση εκτέλεσης μετά από διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ2.γ «Λόγω κατεπείγουσας ανάγκης» του Ν. 4412/2016, της Προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια σκυροδέματος για την αποκατάσταση επείγουσων αναγκών που προέκυψαν μετά την πλημμύρα της 15.10.2022».
 5. Έγκριση πρακτικού για την ανάθεση εκτέλεσης μετά από διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ2.γ «Λόγω κατεπείγουσας ανάγκης» του Ν. 4412/2016, της υπηρεσία με τίτλο «Αποκομιδή και μεταφορά μπαζών (οικιακού και δημοτικού εξοπλισμού) από το γήπεδο της Αγ. Πελαγίας λόγω της πλημμύρας στις 15.10.2022».
 6. Έγκριση πρακτικού για την ανάθεση εκτέλεσης μετά από διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ2.γ «Λόγω κατεπείγουσας ανάγκης» του Ν. 4412/2016, της υπηρεσία με τίτλο «Καθαρισμοί δημοτικής οδοποιίας από φερτά υλικά και μπάζα λόγω της πλημμύρας στις 15.10.2022 στις όμορες παραλίες της περιοχής  της Αγ. Πελαγίας  του Δήμου Μαλεβιζίου».
 7. Έγκριση πρακτικού για την ανάθεση εκτέλεσης μετά από διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ2.γ «Λόγω κατεπείγουσας ανάγκης» του Ν. 4412/2016, της υπηρεσία με τίτλο «Αποφράξεις και αποκαταστάσεις υδρορροών έπειτα από την πλημμύρα στις 15.10.2022 στις περιοχές της Αγ. Πελαγίας – Λυγαριά – Παλαιόκαστρο».
 8. Έγκριση πρακτικού για την ανάθεση εκτέλεσης μετά από διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ2.γ «Λόγω κατεπείγουσας ανάγκης» του Ν. 4412/2016, της υπηρεσία με τίτλο «Καθαρισμοί δημοτικής οδοποιίας από φερτά υλικά και μπάζα λόγω της πλημμύρας στις 15.10.2022 στην παραλία του οικισμού της Αγ. Πελαγίας  του Δήμου Μαλεβιζίου».
 9. Έγκριση πρακτικού για την ανάθεση εκτέλεσης μετά από διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ2.γ «Λόγω κατεπείγουσας ανάγκης» του Ν. 4412/2016, της υπηρεσία με τίτλο «Καθαρισμοί δημοτικής οδοποιίας από φερτά υλικά και μπάζα λόγω της πλημμύρας στις 15.10.2022 στην παραλία της Λυγαριάς του Δήμου Μαλεβιζίου».
 10. Έγκριση πρακτικού για την ανάθεση εκτέλεσης μετά από διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ2.γ «Λόγω κατεπείγουσας ανάγκης» του Ν. 4412/2016, της υπηρεσία με τίτλο «Καθαρισμοί δημοτικής οδοποιίας από φερτά υλικά και μπάζα λόγω της πλημμύρας στις 15.10.2022 στο οικισμό Παλαιοκάστρου του Δήμου Μαλεβιζίου».
 11. Έγκριση πρακτικού για την ανάθεση εκτέλεσης μετά από διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ2.γ «Λόγω κατεπείγουσας ανάγκης» του Ν. 4412/2016, της υπηρεσία με τίτλο «Καθαρισμοί δημοτικής οδοποιίας από φερτά υλικά και μπάζα λόγω της πλημμύρας στις 15.10.2022 στο κέντρο του οικισμού της Αγ. Πελαγίας του Δήμου Μαλεβιζίου».
 12. Έγκριση πρακτικού για την ανάθεση εκτέλεσης μετά από διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ2.γ «Λόγω κατεπείγουσας ανάγκης» του Ν. 4412/2016, της Προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια σκυροδέματος και δομικού πλέγματος για τον Δήμο Μαλεβιζίου».
 13. Έγκριση πρακτικού για την ανάθεση εκτέλεσης μετά από διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ2.γ «Λόγω κατεπείγουσας ανάγκης» του Ν. 4412/2016, της Προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για τον Δήμο Μαλεβιζίου».
 14. Έγκριση 3ου πρακτικού (Αξιολόγηση δικαιολογητικών προσωρινών ανάδοχων) του ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Προμήθεια Εξοπλισμού χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων και δράσεις ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας,  Υποέργο 1: Προμήθεια 2 απορριμματοφόρων οχημάτων συλλογής βιοαποβλήτων με σύστημα πλύσης κάδων χωρητικότητας 8m3, Υποέργο 2: Προμήθεια 200 εξωτερικών κάδων συλλογής βιοαποβλήτων χωρητικότητας 240 lt και προμήθεια 200 οικιακών κάδων κομποστοποίησης χωρητικότητας 350  lt».
 15. Ματαίωση διαγωνιστικής διαδικασίας και ανάκληση των αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής για το έργο «Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού σχολείου και νηπιαγωγείου Μαράθου».
 16. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2023 (2η).
 17. Καθορισμός τιμής μονάδος, για την εισφορά της μετατροπής γης σε χρήμα εντός της εγκεκριμένης «Πράξης Εφαρμογής Πολεοδομικής Ενότητας «Αγ. Μαρίνας» (Π.Ε. 21) του Δήμου Μαλεβιζίου» με εξώδικο συμβιβασμό.
 18. Άσκηση ή μη ανακοπής κατά των απογράφων με τίτλο συμβολαιογραφικό έγγραφο που αφορούν αγοραπωλησίες του Δήμου μας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Μενέλαος Μποκέας  

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 07/04/2023

Top