Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Νέοι Αντιδήμαρχοι στο Δήμο Μαλεβιζίου με απόφαση του Δημάρχου Μενέλαου Μποκέα

Τετάρτη, 05/04/2023

Στον ορισμό Αντιδημάρχων και Εντεταλμένων Δημοτικών συμβούλων προχώρησε με απόφαση του ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Μενέλαος Μποκέας. Η θητεία των νέων Αντιδημάρχων θα ολοκληρωθεί με τη λήξη της τρέχουσας δημοτικής περιόδου στις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Με βάση την απόφαση του Δημάρχου Μαλεβιζίου ορίζονται:

  1. Ο κ. Γρηγόρης Φασουλάκης, καθ ΄ύλην έμμισθος Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών, με επιπλέον κατά τόπον αρμοδιότητα στη Δημοτική Ενότητα Κρουσώνα
  2. Ο κ. Γιώργος Πετούσης, καθ΄ ύλην άμισθος Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολιτικής Προστασίας
  3. Ο κ. Γεώργιος Ρεράκης, ως καθ΄ ύλην άμισθος Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Διαχείρισης Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης
  4. Η κα. Μαρίνα Βογιατζή, καθ΄ ύλην έμμισθη Αντιδήμαρχος Διοίκησης, Κοινωνικής Πολιτικής, Εθελοντισμού και Επιχείρησης
  5. Η κα. Χρύσα Λυρώνη, καθ΄ ύλην έμμισθη Αντιδήμαρχος Παιδείας, Αθλητισμού & Νεολαίας
  6. Ο κ. Γρηγόριος Περυσινάκης, καθ’ ύλην έμμισθος Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας του Δημότη & Περιβάλλοντος με επιπλέον κατά τόπον αρμοδιότητα στη Δημοτική Ενότητα Τυλίσου
  7. Ο κ. Χαράλαμπος Κουτσογιάννης, καθ’ ύλην έμμισθος Αντιδήμαρχος Συντονισμού του έργου των Τοπικών Κοινοτήτων
  8. Ο Μιχαήλ κ.Αλμπαντάκης, καθ’ ύλην άμμισθος Αντιδήμαρχος Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Αποκατάστασης Πληγέντων Περιοχών

Ως Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι (άμισθοι) ορίστηκαν:

Ο Μαρής Ιωάννης, ως Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος σε θέματα Τουρισμού

Η Πιτσικάκη – Κουτσογιαννάκη Ευαγγελία, ως Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος σε θέματα Πολιτισμού

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 05/04/2023

Top