Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Αναρρόφηση υφάλμυρου νερού με χρήση αντλιών, παρόχθια του Αλμυρού Ποταμού, ο οποίος τροφοδοτείται από την πηγή του Αλμυρού Ηρακλείου, και όδευσή του προς μονάδα αφαλάτωσης της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου

Τετάρτη, 22/03/2023

Xορήγηση άδειας εκτέλεσης του έργου και χρήσης νερού (υδρομάστευση πηγής) με τα στοιχεία:

Δικαιούχος: ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου

Χρήση: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ

Περιφερειακή Ενότητα: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Δήμος: Μαλεβιζίου

Δημοτική Ενότητα: Γαζίου

Τοποθεσία υδροληψίας: ΑΛΜΥΡΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ που ανήκει στο υδατικό διαμέρισμα 13 (ΚΡΗΤΗ) και στη λεκάνη απορροής EL 39.

Η πηγή του Αλμυρού εκφορτίζει το ΥΥΣ EL1300064 Καρστικό Κέρης Τύλισου..

 

Έργο: Αναρρόφηση υφάλμυρου νερού με χρήση αντλιών, παρόχθια του Αλμυρού Ποταμού, ο οποίος τροφοδοτείται από την πηγή του Αλμυρού Ηρακλείου, και όδευσή του προς μονάδα αφαλάτωσης της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου. Η επεξεργασία του νερού θα γίνεται με την τεχνολογία της αντίστροφης ώσμωσης με τη χρήση κατάλληλων μεμβρανών. Ο βαθμός ανάκτησης εκτιμάται ότι θα κυμαίνεται στα 70% έως 80%. Η μονάδα αντίστροφης ώσμωσης θα λειτουργεί 340 ημέρες το χρόνο.

  1. Η άδεια αυτή ισχύει για ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ χρήση νερού και συγκεκριμένα για την τροφοδοσία μονάδας αφαλάτωσης, δυναμικότητας επεξεργασίας 6.700m3 νερού/ημέρα (ήτοι 2.278.000m3 νερού/ έτος) για την παραγωγή πόσιμου νερού 5.000m3 / ημέρα (οι ανωτέρω ποσότητες ισχύουν για βαθμό ανάκτησης 75% κατά τη διαδικασία της αντίστροφης ώσμωσης).

Η χρονική περίοδος χρήσης του νερού ορίζεται από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου εκάστου έτους.

Σχετικά αρχεία

# Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος Αρχείου
1 pdf ΑΛΜΥΡΟΣ_ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ 237 KB

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 22/03/2023

Top