Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Παρασκευή, 10/02/2023

Γάζι,  03 /02/2023
Αρ. Πρωτ.  1529
Αριθμ. Πρόσκλησης   5

Αγαπητέ συνάδελφε, την Παρασκευή 10 – 02 – 2023 και ώρα 13:30 στο Δημοτικό Κατάστημα Γαζίου, θα γίνει συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.   

 

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α     Δ Ι Α Τ Α Ξ Η   

Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Μαλεβιζίου μετά των οδηγιών του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ και έγκριση της Στοχοθεσίας στα πλαίσια του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης.

 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Μενέλαος Μποκέας

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 10/02/2023

Top