Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Τετάρτη, 08/02/2023

Γάζι   27/01/2023
Αρ. Πρωτ.  1182
Αριθμ. Πρόσκλησης   4

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Αγαπητέ συνάδελφε, την Πέμπτη 2-2-2023 και ώρα 10:30 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Γαζίου, θα γίνει συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.                                                                                                               

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α     Δ Ι Α Τ Α Ξ Η   

 1. Έγκριση 4ου πρακτικού (Έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου) για την εκτέλεση του έργου «Βιοκλιματικός εκσυγχρονισμός και αλλαγή χρήσης διώροφου κτιρίου νομίμως υφιστάμενου, από αποθήκη σε κτίριο πολιτισμού».
 2. Παραλαβή των παραδοτέων της μελέτης, που εκπονήθηκε από το Πολυτεχνείο Κρήτης με τίτλο: «Υλοποίηση μελετών, αντισταθμιστικών μέτρων προς το Δήμο Μαλεβιζίου και εκτίμηση περιβαλλοντικών επιδράσεων από την υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης – Αττικής», δωρεά προς το Δήμο Μαλεβιζίου της Εταιρείας «Αριάδνη Interconnection Μονοπρόσωπη ΑΕΕΣ».
 3. Έγκριση Ανοιχτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων ως διαγωνιστική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου «Τμηματική κατασκευή συλλεκτήρων Σ7 και Σ8 και υδραυλικής μελέτης οδού Ελ Βενιζέλου από ΧΘ 0+00 ως 0+920», της Πράξης «Τμηματική κατασκευή συλλεκτήρα Σ7 & Σ8 της αντιπλημμυρικής προστασίας Γαζίου».
 4. Ματαίωση διαγωνιστικής διαδικασίας και ανάκληση των υπ αριθμό 30/2021 και 150/2021 αποφάσεων Έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής για το έργο  «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΑΡΑΘΟΥ».
 5. Ορισμός νέας ημερομηνίας αποσφράγισης του διαγωνισμού για την προμήθεια «Δημιουργία προσβάσιμων, ολοκληρωμένων, θαλάσσιων τουριστικών προορισμών Δήμου Μαλεβιζίου ».
 6. Έγκριση υποβολής αιτήματος τροποποίησης Τεχνικού Δελτίου του Έργου με τίτλο «Ανάδειξη και αξιοποίηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου Μαλεβιζίου, με τη χρήση τεχνολογιών αιχμής και αλληλεπίδρασης με τους πολίτες» και έγκριση επαναυποβολής του τροποποιημένου Τεχνικού Δελτίου του Έργου λαμβάνοντας υπόψη την περικοπή φυσικού/οικονομικού αντικειμένου και χρονοδιαγράμματος, το οποίο εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός», στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ14 «Ελλάδα 1821 – Ελλάδα 2021».
 7. Μερική Τροποποίηση της υπ αρ 301/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ως προς τους όρους της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016 παρ2.γ «λόγω κατεπείγουσας ανάγκης» του Ν. 4412/2016, για την υπηρεσία με τίτλο ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΑΠΟ ΦΕΡΤΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΠΑΖΑ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΣΤΙΣ 15.10.2022 ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΗΣ ΛΥΓΑΡΙΑΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ»
 8. Μερική Τροποποίηση της υπ αρ 302/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ως προς τους όρους της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016 παρ2.γ «λόγω κατεπείγουσας ανάγκης» του Ν. 4412/2016, για την υπηρεσία με τίτλο ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΑΠΟ ΦΕΡΤΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΠΑΖΑ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΣΤΙΣ 15.10.2022 ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ  ΤΗΣ ΑΓ. ΠΕΛΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ»
 9. . Μερική Τροποποίηση της υπ αρ 303/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ως προς τους όρους της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016 παρ2.γ «λόγω κατεπείγουσας ανάγκης» του Ν. 4412/2016, για την υπηρεσία με τίτλο ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΑΠΟ ΦΕΡΤΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΠΑΖΑ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΣΤΙΣ 15.10.2022 ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ  ΤΗΣ ΑΓ. ΠΕΛΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ»
 10. Μερική Τροποποίηση της υπ αρ 304/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ως προς τους όρους της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016 παρ2.γ «λόγω κατεπείγουσας ανάγκης» του Ν. 4412/2016, για την υπηρεσία με τίτλο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΑΠΟ ΦΕΡΤΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΠΑΖΑ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΣΤΟΣ 15.10.2022 ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ»
 11. Μερική Τροποποίηση της υπ αρ 305/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ως προς τους όρους της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016 παρ2.γ «λόγω κατεπείγουσας ανάγκης» του Ν. 4412/2016, για την υπηρεσία με τίτλο «ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΔΡΟΡΟΟΩΝ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑ ΤΗΣ 15.10.2022 ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΓ. ΠΕΛΑΓΙΑ – ΛΥΓΑΡΙΑ -ΠΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ»
 12. Μερική Τροποποίηση της υπ αρ 306/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ως προς τους όρους της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016 παρ2.γ «λόγω κατεπείγουσας ανάγκης» του Ν. 4412/2016, για την υπηρεσία με τίτλο ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΑΠΟ ΦΕΡΤΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΠΑΖΑ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΣΤΙΣ 15.10.2022 ΣΤΙΣ ΟΜΟΡΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓ. ΠΕΛΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ»
 13. Μερική Τροποποίηση της υπ αρ 307/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ως προς τους όρους της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016 παρ2.γ «λόγω κατεπείγουσας ανάγκης» του Ν. 4412/2016, για την υπηρεσία με τίτλο «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΠΑΖΩΝ (ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ) ΑΠΌ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΤΗΣ ΑΓ ΠΕΛΑΓΙΑΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΣΤΙΣ 15.10.2022»
 14. Μερική Τροποποίηση της υπ αρ 308/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ως προς τους όρους της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016 παρ2.γ «λόγω κατεπείγουσας ανάγκης» του Ν. 4412/2016, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια σκυροδέματος για την αποκατάσταση επείγουσων αναγκών που προέκυψαν μετά από την πλημμύρα της 15.10.2022»
 15. Μερική Τροποποίηση της υπ αρ 317/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ως προς τους όρους της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016 παρ2.γ «λόγω κατεπείγουσας ανάγκης» του Ν. 4412/2016, για την υπηρεσία με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ »
 16. Μερική Τροποποίηση της υπ αρ 318/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ως προς τους όρους της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016 παρ2.γ «λόγω κατεπείγουσας ανάγκης» του Ν. 4412/2016, για την υπηρεσία με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ »
 17. Μερική Τροποποίηση της υπ αρ 319/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ως προς τους όρους της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016 παρ2.γ «λόγω κατεπείγουσας ανάγκης» του Ν. 4412/2016, για την υπηρεσία με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕ ΚΡΟΥΣΩΝΑ»
 18. Μερική Τροποποίηση της υπ αρ 320/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ως προς τους όρους της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016 παρ2.γ «λόγω κατεπείγουσας ανάγκης» του Ν. 4412/2016, για την υπηρεσία με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕ ΤΥΛΙΣΟΥ»
 19. Μερική Τροποποίηση της υπ αρ 321/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ως προς τους όρους της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016 παρ2.γ «λόγω κατεπείγουσας ανάγκης» του Ν. 4412/2016, για την υπηρεσία με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕ ΓΑΖΙΟΥ»

 

                                                                                                             

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                      Μενέλαος Μποκέας                   

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 08/02/2023

Top