Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Δημοσιοποίηση κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης και πρόσκλησης ενδιαφερομένων ιδιοκτητών που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου «Επεμβάσεις στους κόμβους Αγ. Πελαγίας και Αχλάδας του ΒΟΑΚ για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας» στην περιοχή της Δ.Ε.Γαζίου Δήμου Μαλεβιζίου, Π.Ε. Ηράκλειου.

Παρασκευή, 18/11/2022

Γάζι, 18/11/2022
Αριθμ. πρωτ.: 14817

   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΘΕΜΑ: Δημοσιοποίηση κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης και πρόσκλησης ενδιαφερομένων ιδιοκτητών που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου «Επεμβάσεις στους κόμβους Αγ. Πελαγίας και Αχλάδας του ΒΟΑΚ για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας» στην περιοχή της Δ.Ε.Γαζίου Δήμου Μαλεβιζίου, Π.Ε. Ηράκλειου.

Ενημερώνουμε ότι η Γενική Γραμματεία Υποδομών του ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ απέστειλε τη με ημερομηνία 19/10/2022 Ανακοίνωσή της με θέμα Δημοσιοποίηση κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης και πρόσκλησης ενδιαφερομένων ιδιοκτητών που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου «Επεμβάσεις στους κόμβους Αγ. Πελαγίας και Αχλάδας του ΒΟΑΚ για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας» στην περιοχή της Δ.Ε.Γαζίου Δήμου Μαλεβιζίου, Π.Ε. Ηράκλειου.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες να εξετάσουν προσεκτικά τα στοιχεία που επισυνάπτονται στην παρούσα ανακοίνωση και να υποβάλλουν ένσταση/διόρθωση εφόσον απαιτείται. Η παρούσα ανακοίνωση με τα συνημμένα της θα βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Δήμου μας και στον πίνακα ανακοινώσεων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας.

Η προθεσμία τυχόν υποβολής ένστασής/διόρθωσης είναι 15 ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης της εν λόγω ανακοίνωσης  και πρέπει να αποσταλεί στη Δ/νση:

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, Γενική Γραμματεία Υποδομών, Γενική Δ/νση Συγκοινωνιακών Υποδομών, Δ/νση Υποδομών Σταθερής Τροχιάς, Συντηρήσεων και Ασφάλειας (Δ14),Τμήμα Μελετών και Προγραμματισμού(α), Λ.Κηφισιάς 37-39, 15123 Μαρούσι.

Ο Αντιδήμαρχος
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας
ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 21/11/2022

Top