Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Τρίτη, 08/11/2022

Γάζι, 04/11/2022
Αρ. Πρωτ.  15557
Αριθμ. Πρόσκλησης  40

Αγαπητέ συνάδελφε, την Τρίτη 08 – 11 – 2022 και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Γαζίου, θα γίνει συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.   

 

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α     Δ Ι Α Τ Α Ξ Η  

  1. Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού Δήμου Μαλεβιζίου οικονομικού έτους 2023 και υποβολή του στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. να παράσχει τη γνώμη του επ’ αυτού.
  2. Έγκριση της 141/2022 απόφασης της ΔΕΥΑΜ με θέμα: Κατάργηση Ειδικού Τέλους Ύδρευσης (80%) στις Δ.Ε. Κρουσώνα και Τυλίσου.
  3. Έγκριση της μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Μενέλαος Μποκέας

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 08/11/2022

Top