Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Δευτέρα, 31/10/2022

Γάζι, 27/10/2022
Αρ. Πρωτ.  15079
Αριθμ. Πρόσκλησης  39

Αγαπητέ συνάδελφε, την Τρίτη 01 – 11 – 2022 και ώρα 09:30 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Γαζίου, θα γίνει συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.   

                                                                                                              

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α     Δ Ι Α Τ Α Ξ Η  

  1. Άσκηση ή μη ανακοπής και άσκηση ή μη αίτησης αναστολής εκτέλεσης και χορήγησης προσωρινής διαταγής κατά της από 19.10.2022 επιταγή προς εκτέλεση της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας που επιδόθηκε στις 19.10.2022  κάτωθι της 247/2022 διαταγής πληρωμής του Διοικητικού Εφετείου Χανιών που επιδόθηκε δεύτερη φορά και την από 25.10.2022  δυνάμει αυτής κατάσχεση που μας επιδόθηκε την 27-10-2022  με την οποίαν επισπεύδεται κατάσχεση 338.042,00 €
  2. Ανάκληση της 210/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και μερική τροποποίηση της 127/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Κατανομή πάγιας προκαταβολής στις Κοινότητες του Δήμου για το έτος 2022» και συγκεκριμένα την αντικατάσταση της τέως Προέδρου της Κοινότητας Κρουσώνα, Φασουλάκη Πελαγίας, με τον νυν Φιλιππίδη Γεώργιο, ως υπόλογο για την διαχείριση της πάγιας προκαταβολής.
  3. Αποδοχή δωρεάς από την εταιρεία iStorm πέντε (5) iPad προκειμένου να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των μεγάλων εκπαιδευτικών αναγκών που προέκυψαν στο νηπιαγωγείο ή και στον παιδικό σταθμό της περιοχής της Αγίας Πελαγίας μετά τις καταστροφικές πλημμύρες.
  1. Έγκριση τρόπου εκπόνησης της μελέτης «Σύνταξη τροποποιήσεων της εγκεκριμένης Πολεοδομικής Μελέτης Γαζίου» συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 37.200,00€ με ΦΠΑ 24%.
  2. Έγκριση της μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα.
  3. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022 (13η)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Μενέλαος Μποκέας

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 31/10/2022

Top