Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Παροχή Διευκρινήσεων για τον ανοικτό, ηλεκτρονικό, μειοδοτικό διαγωνισμό με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Μ» και α/α 172014 στο ΕΣΗΔΗΣ.

Τετάρτη, 28/09/2022

Γάζι, 28/09/2022
Αριθ. Πρωτ. : 2574

Σε συνέχεια αιτήματος παροχής διευκρινήσεων για τον αναφερόμενο στο θέμα διαγωνισμό, σας κάνουμε γνωστό ότι το είδος που περιγράφεται στον αύξοντα 29 «Καπέλα προστασίας από ηλιακή ακτινοβολία»  των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης, το υλικό κατασκευής του θα είναι από βαμβάκι 100%.

Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος της  ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου
Αναστάσιος Λιαδάκης

 

Σχετικά αρχεία

# Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος Αρχείου
1 pdf ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ 133 KB

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 28/09/2022

Top