Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-Ανάρτηση Προσωρινών Πινάκων Ανακοίνωσης Πρόσληψης Προσωπικού με Σχέση Εργασίας ΙΔΟΧ για Κάλυψη Αναγκών Καθαριότητας Σχολικών Μονάδων του Δήμου

Τρίτη, 16/08/2022

Τα προσωρινά αποτελέσματα για τους 35 σχολικούς/ες καθαριστές/ριες του Δήμου Μαλεβιζίου

Ο προσωρινός πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας καθώς και ο προσωρινός πίνακας απορριπτέων της με αρ.πρωτ.9760/22-7-2022 Ανακοίνωσης του Δήμου Μαλεβιζίου για την πρόσληψη 35 ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων του.

Ενστάσεις μπορούν να γίνουν από αύριο, Τετάρτη 17 Αυγούστου 2022  μέχρι και Πέμπτη 18 Αυγούστου 2022, ηλεκτρονικά στο e-mail: prs@malevizi.gr

Σχετικά αρχεία

# Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος Αρχείου
1 xls ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ 110 KB

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 17/08/2022

Top