Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Παρασκευή, 15/07/2022

Γάζι, 08/07/2022
Αρ. Πρωτ.  8901
|Αριθμ. Πρόσκλησης   24

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Αγαπητέ συνάδελφε, την Παρασκευή 15 – 07 – 2022 και ώρα 10:30 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Γαζίου, θα γίνει συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.   

 

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α     Δ Ι Α Τ Α Ξ Η  

 1. Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης, ανοιχτού διαγωνισμού, για το υποέργο «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων συλλογής βιοαποβλήτων με σύστημα πλύσης κάδων χωρητικότητας 8m3» Α/Α 1 και για το υποέργο «Προμήθεια 200 εξωτερικών κάδων συλλογής βιοαποβλήτων χωρητικότητας 240 lt και προμήθεια 200 οικιακών κάδων κομποστοποίησης χωρητικότητας 350 lt Α/Α 2, συνολικού προϋπολογισμού 427.800,00 €, της πράξης «Προμήθεια εξοπλισμού χωριστής  συλλογής  βιοαποβλήτων και δράσεις ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας».
 2. Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή διαγωνισμού, για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Μαλεβιζίου και των νομικών του προσώπων», διάρκειας 2 ετών, προϋπολογισμού  δαπάνης 883.664,00 €.
 3. Κατάρτιση όρων  και σύνταξη διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Αποκομιδή απορριμμάτων της Δ.Ε. Κρουσώνα» προϋπολογισμού δαπάνης 94.240,00 €.
 4. Έγκριση 1ου Πρακτικού (Ηλεκτρονική Αποσφράγιση και Αξιολόγηση των προσφορών) για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση παλαιάς ισόγειας φάμπρικας και μετατροπή της σε εκθεσιακό χώρο της Τ.Κ  Κεραμουτσίου».
 5. Έγκριση 2ου πρακτικού (Ηλεκτρονική αποσφράγιση δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) για την εκτέλεση του έργου «Ανακαίνιση του εκθετηρίου Δομίνικος Θεοτοκόπουλος στο Φόδελε και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου».
 6. Έγκριση 3ου πρακτικού (Ηλεκτρονική αποσφράγιση δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) για την εκτέλεση του έργου «Βιοκλιματικός εκσυγχρονισμός και ενοποίηση πλατείας Τσαλικακίου και πλατείας κ. Μουντάκη Δήμου Μαλεβιζίου».
 7. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας «Υπηρεσίες καλλωπισμού – οδοκαθαρισμού Δ.Ε Γαζίου» προϋπολογισμού δαπάνης 37.200,00 €.
 8. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας «Καθαρισμός γραφείων Δημοτικών καταστημάτων», σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016, προϋπολογισμού δαπάνης 15.250,00 €.
 9. Έγκριση τρόπου εκπόνησης της μελέτης «Οριοθέτηση – διευθέτηση ρέματος Αγάκου – Κολυβά» προϋπολογισμού δαπάνης 37.065,32 €.
 10. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΝΤΜΕ του έργου «Αποκατάσταση Δημοτικής οδοποιίας (οδός Σενετάκη) στην ΔΕ Γαζίου».
 11. Έγκριση του 2ου ΑΠΕ (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών) – Τακτοποιητικός του έργου «Βελτίωση δημοτικής οδοποιίας από Μονή προς Τύλισος (Περιοχή Φλέγα)».
 12. Υποβολή πρότασης στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» με άξονα Προτεραιότητας 2.11 «Πράσινες πόλεις (αστικές αναπλάσεις, εκσυγχρονισμός στόλου αστικών μεταφορών κλπ)» για την χρηματοδότηση του έργου με Τίτλο «Διαμόρφωση πλατείας στην περιοχή του Αγ. Σπυρίδων στην Δ.Ε Κρουσώνα» με προϋπολογισμό 60.000,00 €.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Μενέλαος Μποκέας

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 15/07/2022

Top