Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Δευτέρα, 06/06/2022

Γάζι, 02/06/2022
Αρ. Πρωτ.  6742
Αριθμ. Πρόσκλησης 18

Αγαπητέ συνάδελφε, την Τρίτη 07 – 06 – 2022 και ώρα 11:30 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Γαζίου, θα γίνει συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.   

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α     Δ Ι Α Τ Α Ξ Η  

 1. Αποδοχή ένταξης της πράξης «Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας (εκτός Δήμων Μητροπολιτικών Κέντρων)» με Κωδικό ΟΠΣ 5163963 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», αναμόρφωση και εγγραφή στον Προϋπολογισμό έτους 2022.
 2. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022 (2η).
 3. Έγκριση πρακτικών, ανοιχτής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας, παραχώρησης του δικαιώματος της απλής χρήσης αιγιαλού/παραλίας περιόδου 2022.
 4. Έγκριση 2ου Πρακτικού (Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου μετά από διαδικασία τεκμηρίωσης ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών) του έργου «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες (Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ)».
 5. Έγκριση 2ου πρακτικού (Ηλεκτρονική αποσφράγιση δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση παλιού κτιρίου, Τυροκομείου, στη θέση Λιβάδι Δήμου Μαλεβιζίου».
 6. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Άρση ετοιμορροπίας κτηριακής αποκατάστασης παλαιού Ηγουμενείου μονής Αγίου Παντελεήμονα Φόδελε».
 7. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε) του έργου «Ανάπλαση οδών Αμμουδάρας».
 8. Ανάκληση της υπ` αριθμόν 29/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και εκ νέου Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανέγερση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων με υπόγειο στο πολεοδομικό κέντρο Αμμουδίου (Υποέργο Ι)».
 9. Σύνδεση με το δίκτυο διανομής χαμηλής τάσης, μίας νέας παροχής ισχύος 15 ΚVA και με αριθμό παροχής 54661294, στον οικισμό Κάτω Καλεσσών, ποσού 293,72 €.
 10. Σύνδεση με το δίκτυο διανομής χαμηλής τάσης, μίας νέας παροχής ισχύος 25 ΚVA και με αριθμό παροχής 54661584, στο Δημοτικό χώρο στάθμευσης στον οικισμό Τυλίσου, ποσού 800,68 €.
 11. Συμπλήρωση Δημοτικού φωτισμού στην θέση Ποταμός της περιοχής Καλεσίων πλησίον της μάντρας του Δήμου Μαλεβιζίου, ποσού 631,59 €.
 12. Έγκριση τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) οχημάτων του Δήμου μας και ορισμός υπαλλήλου για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής για τον τεχνικό έλεγχο.
 13. Απόδοση λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου για Χρηματικά εντάλματα προπληρωμής ποσού 734,50 € που εκδόθηκαν κατά το οικονομικό έτος 2022, για την πληρωμή των δαπανών τεχνικού ελέγχου (Κ.Τ.Ε.Ο), την έκδοση κάρτας καυσαερίων και βεβαίωσης ταχογράφου, οχημάτων του Δήμου μας.
 14. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Μαλεβιζίου έτους 2021.
 15. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Μαλεβιζίου έτους 2021.
 16. Κατανομή πάγιας προκαταβολής στις Κοινότητες του Δήμου για το έτος 2022.
 17. Αποδοχή δωρεάς από την εταιρία «Αριάδνη Interconnection ΑΕΕΣ» της υλοποίησης του έργου «Υπογείωση δικτύων ΔΕΗ Α.Ε στην Κ. Ροδιάς σε μικρότερο τμήμα οικισμού του Δήμου Μαλεβιζίου».
 18. Αποδοχή δωρεάς από την εταιρία «Αριάδνη Interconnection ΑΕΕΣ» της εξ ελευθεριότητας διάθεσης των υπηρεσιών τριών (3) απασχολούμενων σε προμηθευτή της εταιρίας εξειδικευμένων εργατοτεχνιτών για την επίβλεψη και υποστήριξη ανασκαφικών εργασιών σε έργα του Δήμου για χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Μενέλαος Μποκέας

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 06/06/2022

Top