Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Τρίτη, 31/05/2022

Γάζι  31/05/2022
Αρ. Πρωτ.   6590
Αριθμ. Πρόσκλησης :  17

Αγαπητέ συνάδελφε, σήμερα Τρίτη 31 – 05 – 2022 και ώρα 13:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Γαζίου, θα γίνει έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/ 2010.

Η έκτακτη συνεδρίαση πραγματοποιείται καθώς ο διαγωνισμός για την ανάθεση της υπηρεσίας «Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών» Δήμου Μαλεβιζίου έτους 2022» ήταν άγονος και από την 1η Ιουνίου 2022 θα έπρεπε να έχουν επανδρωθεί οι πολυσύχναστες παραλίες του Δήμου μας, με τους απαραίτητους ναυαγοσώστες και τον απαιτούμενο εξοπλισμό, καθώς διακυβεύεται η προστασία και ασφάλεια της ζωής λουόμενων στις πολυσύχναστες παραλίες του Δήμου μας.

  1. Έγκριση 1ου πρακτικού, ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεση της υπηρεσίας «Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών» Δήμου Μαλεβιζίου έτους 2022».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
                  Μενέλαος Μποκέας                    

       

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 31/05/2022

Top