Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Τετάρτη, 18/05/2022

Γάζι 13/05/2022
Αρ. Πρωτ.  5552
Αριθμ. Πρόσκλησης   16

Αγαπητέ συνάδελφε, την Τετάρτη 18 – 05 – 2022 και ώρα 10:30 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Γαζίου, θα γίνει συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.   

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Μενέλαος Μποκέας

 

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α     Δ Ι Α Τ Α Ξ Η  

 1. Καθορισμός των όρων διακήρυξης πλειοδοτικής δημοπρασίας παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού / παραλίας περιόδου 2022.
 2. Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή διαγωνισμού, για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Μαλεβιζίου και των νομικών του προσώπων», διάρκειας 2 ετών, προϋπολογισμού  δαπάνης 664,00 €.
 3. Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης, ανοιχτού διαγωνισμού, για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση παλαιάς ισόγειας φάμπρικας και μετατροπή της σε εκθεσιακό χώρο της Τ.Κ Κεραμουτσίου». Προϋπολογισμού δαπάνης 108.000,00 €.
 4. Καθορισμός των όρων μίσθωσης ακινήτου πλησίον της παραλίας στην περιοχή Αμμουδάρας για χρήση του ως δημοτικός χώρος στάθμευσης οχημάτων.
 5. Καθορισμός των όρων μίσθωσης ακινήτου επι της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου εντός του οικισμού Γαζίου και πλησίον του Δημοτικού Καταστήματος για τη στέγαση Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου.
 6. Καθορισμός των όρων μίσθωσης ακινήτου εντός του οικισμού Γαζίου και πλησίον του Δημοτικού Καταστήματος για τη στέγαση Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου.
 7. Έγκριση 1ου πρακτικού (Ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών) για την εκτέλεση του έργου «Ανακαίνιση του εκθετηρίου Δομίνικος Θεοτοκόπουλος στο Φόδελε και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου».
 8. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου, πλησίον ή επι της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου και εντός του οικισμού Γαζίου, για την δημιουργία δημοτικού χώρου στάθμευσης.
 9. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας «Μεταφορά ογκωδών αντικειμένων στον ΧΥΤΑ Πέρα Γαλήνων από τη Δ.Ε Γαζίου» προϋπολογισμού δαπάνης 10.000,00 €.
 10. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας «Μεταφορά ογκωδών αντικειμένων στον ΧΥΤΑ Πέρα Γαλήνων από τη Δ.Ε Τυλίσου» προϋπολογισμού δαπάνης 9.800,00 €.
 11. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας «Μεταφορά απορριμμάτων από δύσβατα σημεία της Τ.Κ Αχλάδας και του οικισμού Φόδελε» προϋπολογισμού δαπάνης 000,00 €.
 12. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας «Μεταφόρτωση ογκωδών – μπαζών –στερέων αποβλήτων από τη Δ.Ε Γαζίου» προϋπολογισμού δαπάνης 12.400,00 €.
 13. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή μίνι γηπέδου καλαθοσφαίρισης στη Δ.Ε Γαζίου Δήμου Μαλεβιζίου».
 14. Χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Κρουσώνα και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας».
 15. Χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή νέων γραφείων της ενορίας – προσθήκη πρόναου και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου ενορίας Αγίου Γεωργίου Φόδελε».
 16. Χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εξασφάλιση προσπελασιμότητας  και συνθηκών ειδικής ασφάλειας στην οδό 16 Μαρτύρων στην περιοχή Τσαλικάκι του Δήμου Μαλεβιζίου».
 17. Χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας της Τ.Κ. Ροδιάς του Δήμου Μαλεβιζίου».
 18. Χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση οδικού δικτύου Τ.Κ. Καλεσών».
 19. Χορήγηση 5ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων στην Τ.Κ. Φόδελε».
 20. Έγκριση προσλήψεων προσωπικού στους Δήμους, στις Περιφέρειες καθώς και στα Νομικά Πρόσωπα της τοπικής αυτοδιοίκησης, στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2022. / Δυνατότητα πλήρωσης θέσεων από επιλαχόντες προηγούμενης προκήρυξης.
 21. Έγκριση της με αριθμό 36/2022 απόφασης του Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ σχετικά με την έγκριση της 2ης τροποποίησης Προϋπολογισμού του Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ οικονομικού έτους 2022.
 22. Έγκριση της με αριθμό 7/2022 απόφασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μαλεβιζίου σχετικά με την έγκριση της 1ης τροποποίησης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.
 23. Ανάκληση των υπ’ αριθμό 66/2022 και 68/2022 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής και όλων των διοικητικών πράξεων της προμήθειας καυσίμων, με απευθείας ανάθεση, λόγω του κατεπείγοντος, για την κάλυψη επειγουσών αναγκών του Δήμου Μαλεβιζίου μέγιστης διάρκειας δύο μηνών ή μέχρι την ολοκλήρωση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με συστημικό αριθμό 157128.
 24. Υποβολή απόψεων του Δήμου στην προδικαστική προσφυγή που άσκησε η εταιρεία «ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.», με γενικό αριθμό κατάθεσης (ΓΑΚ) Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. 623/03-05-2022, κατά της με αριθμό 55/2022 (ΑΔΑ 6Χ95ΩΛΣ-ΜΓΔ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαλεβιζίου για το έργο «Βιοκλιματικός εκσυγχρονισμός και αλλαγή χρήσης διώροφου κτιρίου νομίμως υφιστάμενου, από αποθήκη σε κτίριο πολιτισμού».
 25. Έγκριση 2ου πρακτικού (Ηλεκτρονική αποσφράγιση δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση της πλατείας του οικισμού Ροδιάς».
 26. Έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα ως προς την απορρόφηση τμήματος απροβλέπτων της σύμβασης της μελέτης: «Γεωτεχνική μελέτη για την ανέγερση σχολικού συγκροτήματος στην Π.Ε.21 Αγ. Μαρίνας Δήμου Μαλεβιζίου».

 

 

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 18/05/2022

Top