Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Παρασκευή, 15/04/2022

Γάζι, 11/04/2022
Αρ. Πρωτ.  4201
Αριθμ. Πρόσκλησης   11

Αγαπητέ συνάδελφε, την Δευτέρα 18 – 04 – 2022 και ώρα 10:30 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Γαζίου, θα γίνει συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.   

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Μενέλαος Μποκέας

 

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α     Δ Ι Α Τ Α Ξ Η  

 1. Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Μαλεβιζίου μετά των οδηγιών του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ και έγκριση της Στοχοθεσίας στα πλαίσια του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης.
 2. Έγκριση της ανάθεσης, μετά από διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του άρθρου 32 παρ2.γ του Ν. 4412/2016 «Λόγω κατεπείγοντος ανάγκης», της υπηρεσίας «Εκχιονισμός δημοτικών και αγροτικών οδών για την αποκατάσταση κυκλοφορίας μετά από την θεομηνία (ΦΙΛΙΠΠΟΣ)», προϋπολογισμού δαπάνης 17.459,82 €.
 3. Έγκριση της ανάθεσης, μετά από διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του άρθρου 32, παρ2.γ του Ν. 4412/2016 «Λόγω κατεπείγοντος ανάγκης» της υπηρεσίας «Καθαρισμός παραλιών από καλάμια και φερτά υλικά έπειτα από τις θεομηνίες των μηνών Φεβρουαρίου – Μαρτίου», προϋπολογισμού δαπάνης 30.273,96 €.
 4. Έγκριση 2ου Πρακτικού (Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου μετά από διαδικασία τεκμηρίωσης ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών) του έργου «Βιοκλιματικός εκσυγχρονισμός και αλλαγή χρήσης διώροφου κτιρίου νομίμως υφιστάμενου, από αποθήκη σε κτίριο πολιτισμού».
 5. Έγκριση 1ου πρακτικού (Ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών) για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση της πλατείας του οικισμού Ροδιάς»
 6. Καθορισμός των όρων μίσθωσης ακινήτου, για την στέγαση της σχολικής μονάδας του 4ου Νηπιαγωγείου Αγίας Μαρίνας.
 7. Έγκριση του 1ου  Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε) του  έργου «Ανάπλαση οδών Αμμουδάρας».
 8. Διαγραφή τελών ποσού 8.047,84 € επι των ακαθαρίστων εσόδων, (εκδιδόμενων λογαριασμών- τελών παρεπιδημούντων), οικονομικών ετών 1995 έως 1998. του Κτενόπουλου Ιωάννη με Κ.Τ. 7007 έπειτα από την με αριθμό 262/2022 απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου.
 9. Έγκριση της με αριθμό 19/2022 απόφασης του Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ σχετικά με την έγκριση της 1ης τροποποίησης Προϋπολογισμού του Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ οικονομικού έτους 2022.
 10. Έγκριση ισολογισμού και οικονομικών καταστάσεων οικονομικού έτους 2020 του Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ (απόφαση 22/2022 του Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ).
 11. Απόδοση λογαριασμού και ταμιακή τακτοποίηση πάγιων προκαταβολών που αφορά τις Κοινότητες: Δαμάστας και Αχλάδας του έτους 2021.
 12. Άσκηση ή μη έφεσης κατά της 32/2021 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Χανίων σχετικά με την αδελφοποίηση του Δήμου Ηρακλείου με το Τολέδο Ισπανίας.
 13. Υποβολή Πρότασης διευκόλυνσης για τμηματική καταβολή οφειλόμενων προς Ο.Τ.Ε με παράλληλη παραίτηση από δικόγραφα αναίρεσης και έφεσης περί τελών χρήσης κοινοχρήστων.

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 15/04/2022

Top