Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Παρασκευή, 11/03/2022

Γάζι, 10/03/2022
Αρ. Πρωτ. 2920
Αριθμ. Πρόσκλησης 7

Αγαπητέ συνάδελφε, την Δευτέρα 14 – 03 – 2022 και ώρα 9:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Γαζίου, θα γίνει συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.   

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Μενέλαος Μποκέας

 

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α     Δ Ι Α Τ Α Ξ Η   

  1. Αξιολόγηση και αποδοχή τεκμηρίωσης οικονομικής προσφοράς που κρίθηκε «Ασυνήθιστα χαμηλή» του έργου «Βιοκλιματικός εκσυγχρονισμός και αλλαγή χρήσης διώροφου κτιρίου νομίμως υφιστάμενου, από αποθήκη σε κτίριο πολιτισμού».
  2. Αξιολόγηση και αποδοχή τεκμηριώσεων οικονομικών προσφορών που κρίθηκαν «Ασυνήθιστα χαμηλές» του έργου «Βιοκλιματικός εκσυγχρονισμός και ενοποίηση πλατείας Τσαλικακίου και πλατείας κ. Μουντάκη Δήμου Μαλεβιζίου».
  3. Αξιολόγηση και αποδοχή τεκμηριώσεων οικονομικών προσφορών που κρίθηκαν «Ασυνήθιστα χαμηλές» του έργου «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες (Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ)».

 

 

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 11/03/2022

Top